Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Roszczenia - Senat poparł postulaty działkowców

2019-03-26 12:47

Senat uwzględnił postulaty działkowców i wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa wraca pod obrady Sejmu – kolejne posiedzenie już 3 kwietnia. Warto szybko wystąpić do posłów o akceptację dla senackiej korekty.

21 marca 2019r. Senat przegłosował postulowane przez PZD zmiany do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przypominamy, że na skutek inicjatywy rządowej, Sejm wprowadził do ustawy regułę, zgodnie z którą po 20 latach od wywłaszczenia, wygasać ma prawo do żądania zwrotu nieruchomości wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Sam przepis jest b. korzystny, jednak obawy wzbudziło opóźnienie jego wejścia w życie - o 3 lata. Dzięki kampanii społecznej, w która włączyli się działkowcy z całej Polski, Senat niemalże jednogłośnie poparł korektę skracającą ten termin do 1 roku.  O losach poprawki zadecyduje Sejm.

Zabiegając o zmianę nowelizacji PZD wskazywał, że jakkolwiek wprowadzenie „przedawnienia” żądania zwrotu nieruchomości jest bardzo potrzebne i zasadne, to 3 letni okres odroczenia, w połączniu z rozszerzeniem kategorii nieruchomości objętych prawem zwrotu, rodzi ryzyko wywołania kolejnej fali roszczeń reprywatyzacyjnych. Nadmierne wydłużenie okresu na zgłaszanie roszczeń może w szczególności sprzyjać narastaniu patologii, znanych z reprywatyzacji warszawskiej.

W stolicy mówi się o swoistym przemyśle reprywatyzacyjnym – powstały firmy specjalizujące się w wybudzaniu roszczeń do nieruchomości i przejmowaniu ich za ułamek wartości. W efekcie beneficjentami procesu reprywatyzacji nie są osoby pokrzywdzone, ale handlarze roszczeń. Co istotne, wiele wskazuje na to, że cały proceder obrósł wynaturzeniami i patologiami. W efekcie częstokroć nie ma on nic wspólnego z zadośćuczynieniem dawnym krzywdom, a stał się jedynie źródłem fortun, powstających kosztem majątku publicznego oraz osób i podmiotów, które w dobrej wierze inwestowały w nieruchomości nie wiedząc o roszczeniach. PZD wskazywał, że opóźnienie wejścia w życie nowelizacji w ugn zrodzi ryzyko, że analogiczne zjawisko nasili się w całym kraju. Warto podkreślić, że roszczenia nie zagrażają wyłącznie ogrodom. Problem może dotknąć chociażby szkoły, bloki komunalne, szpitale i inne obiekty publiczne, nawet te wybudowane przed 50-ciu, czy 60- ciu laty.

O losach poprawek senackich zadecydują posłowie. W najbliższych dniach PZD planuje skierowanie do wszystkich klubów i kół poselskich oraz indywidualnych posłów wystąpień, w których poprosi o poparcie zmian przyjętych przez Senat. Warto, aby tak jak w Senacie, w akcję zaangażowały się również ogrody i indywidualni działkowcy.

BP

Załącznik: Tekst poprawki senackiej wraz z uzasadnieniem  

Załącznik plikowy do pobrania

ugn_poprawki_senackie_z_uzasadnieniem_przesane_do_sejmu.pdf

Facebook