Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

RODO – nie taki diabeł straszny…

2018-07-18 19:06

RODO to słowo w ostatnich tygodniach przejawia się co krok, napotykamy na ten skrót chyba w każdej dziedzinie życia. Dowiadujemy się również często o różnych przypadkach absurdów wywoływanych nadinterpretacją pewnych urzędów czy instytucji publicznych. Dzięki temu, że w ramach Stowarzyszenia Ogrodowego PZD mamy powołane w Jednostce Krajowej - Biuro Prawne, możemy czuć się bezpieczni, iż regulacje prawne związane z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu UE w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych będą prawidłowo opracowane na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych.

Szkolenia w tej mierze są nad wyraz konieczne, gdyż zarządy rod pragną czuć się pewnie, posiadając wiedzę w zakresie Ustawy i rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych. Na terenie Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD odbywają się szkolenia w tym zakresie przy użyciu sprzętu audiowizualnego. Szkolenia prowadzi specjalista w zakresie ochrony danych osobowych
p. Stanisław Rusowicz, który pełni funkcję Inspektora danych w kilku instytucjach państwowych. Dzięki wykładom, prowadzonym przez takiego specjalistę, możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na każde wręcz pytanie dotyczące ochrony
i przetwarzania danych osobowych. Należy zauważyć, że Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców przyjął i wdrożył do obiegu prawnego stosowne dokumenty, jak i wzory formularzy niezbędnych do sprostania wymogom unijnym. To ogromna pomoc dla osób pełniących społecznie funkcje w zarządach rod.

W dniu 13 lipca 2018 roku odbyło się szkolenie kolejne dla zarządów rod miasta Torunia. Zostało ono podzielone na dwie tury z racji ogromnego zainteresowania ze strony zarządów rod. Frekwencja dopisała, gdyż 100% ogrodów reprezentowane było przez swoich prezesów, a często i sekretarzy rod, pragnących rozwiać swoje wątpliwości: co i w jakiej mierze powinni zrobić w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, a także jak dostosować pomieszczenia, w których przechowywana jest dokumentacja działkowców.

 

Piotr Gadzikowski - prezes Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD

 

 

 

 

Facebook