Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

ROD "Zalesie" w Golubiu-Dobrzyniu jest już po walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Wybrano nowe władze ogrodu.

2019-03-18 11:06
ROD "Zalesie" w Golubiu-Dobrzyniu jest już po walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Wybrano nowe władze ogrodu. - Galeria 3

16 marca 2019 roku w sali Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu – Dobrzyniu odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze ROD „Zalesie”. Obsługującą zebranie z ramienia Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD była gł. Księgowa OZ – p. Maria Dąbrowska, by służyć pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Niezapowiedzianym ale bardzo ciepło przyjętym gościem na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym był Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – p. Piotr Gadzikowski.

Otwarcia zebrania dokonała prezes zarządu ROD „Zalesie” – p. Bogumiła Cipkowska, witając przybyłych działkowców – członków PZD oraz wyżej wymienionych gości. Po wstępie i przedstawieniu propozycji oraz zatwierdzeniu wyboru Przewodniczącego walnego zebrania przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Prezes ogrodu przedstawiła bardzo szczegółowo sprawozdania z działalności zarządu rod za rok ubiegły jak i całą mijającą kadencję. Następnie Skarbnik ogrodu przedstawiła sprawozdania finansowe. Do powyższych sprawozdań ustosunkowała się Komisja Rewizyjna ogrodu, przedstawiając również własne sprawozdanie z działalności. Komisja Rewizyjna ROD pozytywnie oceniła pracę zarządu wnosząc o zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium. Ustępujący zarząd ogrodu w podziękowaniu za swoją prace został nagrodzony książkami oraz oklaskami. Wybory nowych struktur przebiegły bez najmniejszych problemów, wybierając pięcioosobowy zarząd i trzyosobową komisję rewizyjną.

Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym problematykę związaną z nowymi zapisami Regulaminu ROD, oraz zagrożeń wynikających z nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z tym ostatnim zagadnieniem walne zebranie podjęło stosowne stanowisko, które przedstawiamy poniżej.

 

Stanowisko uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD "Zalesie" w Golubiu-Dobrzyniu

Maria Dąbrowska – gł. Księgowa OZ PZD

 

 

 

 

Facebook