Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

ROD "Wisełka" w Toruniu skorzysta z grantu pozyskanego z ARiMR.

2022-11-02 09:37

W dniu 10 maja br., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (AMiMR) podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przeznaczenia środków w wysokości do 100 tys. zł na granty dla rodzinnych ogrodów działkowych w jej częściach wspólnych, które będą realizowały zadania w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

         Wicepremier, minister rolnictwa - Henryk Kowalczyk, poinformował, że jest to pierwszy program, który umożliwi poprawę infrastruktury ogrodów działkowych.

         Zarząd Ogrodu, zarządzając na podstawie własnych środków finansowych wynikajacych z corocznej opłaty ogrodowej, partycypacji KR oraz OZ PZD utrzymuje niezachwianą funkcjonalość bytową. Dotatkowe środki zawsze mogą przyczyniać się do rozwóju ogrodu. Zarząd, korzystając z zaufania danego przez działkowców, nigdy nie zawodził. I teraz, podoła temu wyzwaniu.

         Na podstawie informacji, które ukazały sie w mediach społecznościowych już w dniu 18 maja br. Prezes ROD ,,Wisełka” – Andrzej Samerek udał się do Regionalnego Oddziału ARiMR w Toruniu. Poinformowany został, że nabór wniosków o granty w ramach projektu ARiMR od ogrodów będą przyjmowane od poszczególnych ogrodów na podstawie Regulaminu Konkursu grantowego po 01 czerwca br.

         Biorąc pod uwagę zapisy w Regulaminie, wysokość poważnej kwoty grantu przeznaczonej do ewentualnego przyjęcia oraz spełnienie precyzyjnych kryteriów przez Zarząd Ogrodu, Prezes Ogrodu skorzystał w dniu 01 czerwca br. z konsultacji z Prezesem OZ Piotrem Gadzikowskim.

            Szkolenie przeprowadzone w dniu 27 czerwca br.  przez OZ z zarządami ROD, pozowoliło dokonać oceny spełnienia kryteriów formalych i merytorycznych przyznania grantu.

         Szkolenie oraz konsultacja z Komisją Rewizyjną oraz działkowcami pozwoliło Zarządowi wybrać z Regulminu z pierwszej grupy rodzaje inwestycji z zakresu podstawowego, służące realizacji celów prośrodowiskowych i proklimatycznych w tym: zakup ogólnodostępnego kompostownika, zakup silnego rębaka, narzędzi wspomagających (kosa spalinowa, piła spalinowa, kosa spalinowa, kosiarka), budowę miejsca na gromadzenie zrębek służących do ściółkowania, tworzenie ścieżki edukacyjnej, zakup 10-iu budek lęgowych, natomiast z drugiej grupy gdzie znajduję inwestycje elementów dodatkowych, w tym  infrastruktury dla udostępniania zieleni: oświetlenie ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu terenu ogólego w 4-ch  lokalizacjach terenu ogórnego ROD ,,Wisełka”.

         Jako, że działamy w uporządkowanych strukturach związkowych, zarząd został powiadomiony o wyznaczniu opiekuna z Okręgu T-W PZD w osobie Pani mgr Blandyna Łubkowska.

         W ślad za uchwałą Zarządu nr 1/I/VI/22 z dnia 23.06.22 r. zwrócił sie do OZ PZSD o ustanowienie pełnomocników ogrodowych: Prezes Ogrodu, I V-ce Prezes, Sekretarz do reprezenacji Ogrodu w celu udziału w konkursie ARiMR pn. ,,Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych’’. Ponadto, Zarząd uchawłą nr 2/I/VI/22  z dnia 23.06.22 r. powował jednostkę organizacyjną w składzie: Prezes Ogrodu, I V-ce Prezes, Sekretarz do realizacji projektu w ramach konkursu ARiMR ,,Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych’’.

         Zarząd przystapił do opracowania wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu ,,Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa działania środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚRodowisko 2014-2020.

         Należy podkreślić, że tematyka, z którą zmierzyliśmy się od momentu rozpoczęcia studiowania zapisów regulaminu, zapisach w projekcie wniosku oraz w dokumentach stanowiących załączniki do wniosku o granty, była nam obca. W miarę obróbki materiałów oraz burzy mózgów z działkowcami oraz pracownikami OZ PZD oraz ARiMR, z czasem zaczęliśmy być pewniejsi i mniej skrępowani. Jako Zarząd, staliśmy się fachowcami w dziedzinie planowania, projektowania, korzystania z ustawy o zamówieniach publicznych, bez potrzeby uzyskania aprobaty przez Walne Zebranie Ogrodu. Ten temat, znajdzie się w porządku obrad Walnego Zebrania w 2023 roku.

         W dniu 27 października br., Zarząd złożył wniosek do Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu w formie papierowej i nośniku danych CD.

         Z ufnością będziemy oczekiwać na obieg wniosku w AMiMR i będziemy dokonywać stosowych korekt w miarę potrzeby.

 

Andrzej Samerek – Prezes Zarządu ROD “Wisełka”

 

 

Facebook