Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

ROD w okresie zimowym.

2018-01-18 09:06

Zima w ogrodach działkowych jest szczególnym sezonem. Zamiera wegetacja roślinności a działki są rzadziej odwiedzane przez działkowców. Jest to też trudny okres dla osób, które z przyczyn losowych nocują w ogrodowych altanach. Pomimo, że tegoroczna zima jeszcze nie pokazała swojej prawdziwej twarzy, to problem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim przebywającym na działkach jest szczególnie ważny i aktualny. Spadki temperatur mogą stwarzać zagrożenie zdrowia i życia ludzi nocujących w altanach. A w ogrodach przebywają nie tylko działkowcy. Opuszczone altany działkowe są często atrakcyjnym miejscem pobytu dla bezdomnych, ale także alkoholików czy narkomanów. Szczególnym zagrożeniem dla nich jest „cichy zabójca” – czad wydzielany podczas spalania w niekiedy niesprawnych kominkach.  Zimową porą zagrożone też często jest mienie działkowców pozostawione w altanach, które staje się łakomym kąskiem włamywaczy i pospolitych złodziejaszków.

W takich warunkach szczególnego znaczenia nabiera konieczność poprawy bezpieczeństwa zarówno działkowców i ich mienia tam znajdującego się, ale także innych osób, które bytują na działkach. Regulamin ROD wskazuje, w § 22, że zarząd ROD obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ROD i wskazuje na takie działania jak: monitoring ogrodu, ochrona we własnym zakresie lub przez posiadający koncesję podmiot, budowę urządzeń służących bezpieczeństwu, a także współpracę z organami porządkowymi.

Monitoring ogrodu powinien umożliwić zdobycie pełnej wiedzy o osobach przebywających zimową porą na działkach. Zarządy powinny dokonać przeglądu ogrodów pod względem zamieszkiwania na działkach i ustalenia, czy przebywający mają zapewnione warunki bezpiecznego bytowania. Monitorowanie ogrodu odbywa się często przy pomocy urządzeń elektronicznych. Warto o tym pamiętać podczas walnych zebrań, gdy będą podejmowane uchwały inwestycyjne. Monitoring elektroniczny odstrasza także potencjalnych włamywaczy i złodziejaszków. Niezależnie od przedstawionych działań szczególna uwagę należy przywiązywać do współpracy z Policją i Strażą Miejską.

W Okręgu Poznańskim efektywnie realizowane są przedsięwzięcia Programu Bezpieczne Ogrody Działkowe. Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa odbyła już 19 października 2017 roku w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu spotkanie z przedstawicielem Policji poświęcone tym zagadnieniom. W trakcie rozmów ustalono zasady współpracy działkowców z jednostkami organizacyjnymi Policji, których celem będzie wypracowanie skutecznych metod zapobiegania i zwalczania przestępstw oraz wykroczeń na terenach ogrodów oraz podniesienie bezpieczeństwa ludzi na działkach w okresie zimy. Efekty uzgodnień przedstawiono zarządom ROD w postaci zaleceń do działania w tym trudnym okresie. W piśmie zwrócono uwagę na potrzebę doprowadzenia do świadomości osób najbardziej zagrożonych skutkami zimowego bytowania w ogrodach, że istnieją bezpieczne miejsca jak ośrodki pomocy społecznej, gdzie mogą przetrwać okres mrozów. W takie działania włączone zostały zarządy ROD, a policjantom dzielnicowym z danego rejonu zlecono prowadzenie rozpoznania miejsc, gdzie mogą przebywać ludzie potrzebujący pomocy. Zasadnym byłoby prowadzenie takich działań we wszystkim ogrodach działkowych, a wszelkie sprawy związane z zagrożeniem bezpieczeństwa w ogrodach działkowych winny być zgłaszać na Policję oraz do ogrodowych i okręgowych komisji bezpieczeństwa.

dr Zdzisław Śliwa
prezes OZ PZD w Poznaniu

 

 

 

 

Facebook