Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

ROD "Niezapominajka" jest już po walnym zebraniu sprawozdawczym.

2021-07-22 13:54

Mimo panującej pandemii Covid 19, w ogrodach zwoływane są walne zebrania sprawozdawcze, w reżimie sanitarnym z zachowaniem środków bezpieczeństwa. W sobotnie popołudnie odbyło się zebranie sprawozdawcze w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Niezapominajka” w Grudziądzu.

W oczekiwaniu na drugi termin, przedstawiono stanowiska dotyczące:

  • kolejnego uchwalonego przez Sejm RP projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej

  • w sprawie „Programu Moja Woda w ROD”

Ten rok jest kolejnym, gdy spotykamy się w sezonie letnim, nie tak jak zawsze rozpoczynaliśmy sezon działkowy Walnym Zebraniem Sprawozdawczym. Kolejny rok obostrzeń uniemożliwił zwołanie walnego zebrania w statutowym terminie. Wypełniając statutowy obowiązek dziś witam Państwa na zebraniu sprawozdawczym w naszej Niezapominajce.

Rok 2021 to szczególny czas dla naszej organizacji. Dokładnie 6 maja 1981 roku powołano do życia Polski Związek Działkowców. Organizacja zrzeszająca pasjonatów ogrodów działkowych na przestrzeni lat zmieniała się, tak jak zmieniały się działki w naszym ogrodzie. Dziś Polski Związek Działkowców ma 40 lat, to okres w którym wiele się działo. Jednak dzięki jedności nasze stowarzyszenie i ogrody działkowe wpisane są w obecną rzeczywistość miast i miasteczek. Tych, którzy tworzyli naszą działkową rodzinę nie ma już wielu. Patrząc na karty historii naszej Niezapominajki, to kończy ona w tym roku 38 lat. Wróćmy wspomnieniami do tych, których już nie ma, do tych którzy patrzą na nas z rajskich ogrodów. Niech ich praca, zaangażowanie będzie dla nas przykładem do naśladowania, tak aby nasz ogród rozwijał się dla przyszłych pokoleń. Takim wprowadzeniem otworzyła obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Niezapominajka” Prezes Zarządu mgr Małgorzata Jasińska.


 

Jednogłośnie wybrano Przewodniczącego Walnego Zebrania- Łukasza Piechnę, który zapoznał zebranych z porządkiem obrad. Wybrano poszczególne komisje a następnie Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu merytoryczne i finansowe za 2020 rok. Odczytano przygotowane przez Komisję Rewizyjną sprawozdanie z działalności oraz ocenę pracy zarządu, a także protokół z badania sprawozdań finansowych. Kolejnym punktem porządku obrad był plan pracy na 2021 rok. Plany ogrodu związane są z modernizacją skrzynek energetycznych, bram oraz dostosowaniem istniejącego biura zarządu do nowych zadań. Dużym zaskoczeniem dla działkowców obecnych na walnym zebraniu był fakt, że jest to ostatni rok gdy jesteśmy w tak małym gronie, nasz ogród dziś liczy 107 działek, ale już niedługo będzie 237 działek. Nowo tworzony ogród będzie Sektorem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka”. Mam nadzieję, że jako zarząd oraz działkowcy, stworzymy jeden ogród, który będzie ogrodem na miarę XXI wieku. Rok symboliczny - jubileuszowy, dlatego nie mogło zabraknąć podziękowań. Na końcu przedstawianego planu pracy, prelegentka Prezes ROD zwróciła się do najstarszych stażem działkowców.

W tym miejscu, chciałabym się zatrzymać i podziękować tym, którzy tworzyli struktury naszego ogrodu, nasza historia nierozerwalnie łączy się z Polskim Związkiem Działkowców. W jaki sposób wyróżnić waszą pracę, zaangażowanie, upór w dążeniu do rozwoju ogrodu, ale także w krzewieniu tej pięknej ponadczasowej idei ogrodnictwa działkowego. Słowo dziękuje, będzie miało większą wartość, gdy wieczną różę, będziecie trzymać w swej dłoni. Niech ta królowa kwiatów, zachwycająca na rabatach, będzie symbolem niezniszczalności naszej organizacji skupiającej działkowców. Tylko wspólnie pod sztandarem PZD, jesteśmy w stanie dalej rozwijać oazy zieleni dla przyszłych pokoleń. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że uwierzyliście, że można wspólnie stworzyć, to co dziś śmiało mogę nazwać Rodziną Niezapominajkową. Dyplom z pięknymi słowami podziękowania wraz z wieczną różą trafił do wzruszonych działkowców oraz Prezesa Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD - Piotra Gadzikowskiego obsługującego walne zebranie w ROD z ramienia Okręgu.

Po bardzo wzruszającej części zebrania sprawozdawczego, Komisja uchwał i wniosków, przedstawiła projekty uchwał, które nieomal jednogłośnie zostały zatwierdzone. Zebranie zostało rozwiązane po wyczerpaniu porządku obrad.


 


 


 


 


mgr Małgorzata Jasińska

 

 

 

 

 

 

Facebook