Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

ROD "Agromet Unia" w Grudziądzu, w tym roku obchodzi 120 urodziny

2019-02-06 20:02
ROD "Agromet Unia" w Grudziądzu, w tym roku obchodzi 120 urodziny - Galeria 3

altana działkowa 1922 rok

altana działkowa 1922 rok

altana działkowa 1931 rok

altana działkowa 1931 rok

zarząd ogrodu 1929 rok

zarząd ogrodu 1929 rok
 • dożynki 1938 rok
  dożynki 1938 rok
 • dożynki 1946 rok
  dożynki 1946 rok
 • dożynki 1950 rok
  dożynki 1950 rok
 • najładniejsza działka roku 1948
  najładniejsza działka roku 1948
 • wizyta przedszkolaków w ogrodzie 1972 rok
  wizyta przedszkolaków w ogrodzie 1972 rok
Nasz Ogród Działkowy powstał w 1899 roku z inicjatywy właściciela Fabryki Narzędzi Rolniczych w Grudziądzu, inżyniera Adama Ventzkiego, który część swojej ziemi ornej podzielił na 100 działek ( po 400m2 każda) i rozdał je bezpłatnie swoim robotnikom. Działki otrzymali ci robotnicy, którzy mieli najliczniejsze rodziny na swoim utrzymaniu. Właściciel fabryki posiadał 
na obrzeżach miasta ziemię, która służyła mu do produkcji obroku dla koni, które wówczas były wykorzystywane do organizacj i transportu w zakładzie. Teren wydzielony pod działki znajdował się w południowej części miasta i graniczył z torami  kolejowymi na wschodzie i ulicą Chełmińską na zachodzie oraz ulicą Kasprowicza na południu, od północy z wojskowym placem ćwiczeń (obecnie teren "Monopolu").
 
Przydzielone robotnikom działki miały wówczas spełniać główne dwa cele:
· Dać robotnikom możliwość produkowania własnych warzyw na potrzebę swoich licznych rodzin 
· Związanie robotników z zakładem poprzez pomoc w rozwiązywaniu ich problemów aprowizacyjnych
 
W pierwszym okresie istnienia ogrodu każdej jesieni kierownictwo zakładu cały areał ogrodu nawoziło i orało. Działkowcy na wiosnę mieli przygotowane działki do siewu i sadzenia. W tej sytuacji mogli uprawiać tylko warzywa i rośliny jednoroczne. Teren ogrodu był otwarty. Zasadnicze zmiany w systemie funkcjonowania ogrodu nastąpiły już w pierwszej dekadzie XX wieku. Fabryka zrezygnowała z "centralnej uprawy działek", wytyczono stałe ścieżki, palikami wyznaczono granice działek, teren ogrodu ogrodzono płotem z żerdzi, zrobiono bramy i furtki wejściowe. Od tej pory rozpoczęto sadzić na działkach krzewy a nawet drzewa owocowe. Po pierwszej wojnie światowej zaczęły pojawiać się pierwsze małe drewniane altany, cały ogród ogrodzono płotem ze sztachet, między działkami postawiono niskie płotki. Pobudowane zostały pompy ręczne w ogrodzie, można już było sadzić rośliny wymagające częstego podlewania. Wodę rozwożono po ogrodzie specjalnymi beczkami na kołach. W latach trzydziestych dawny teren produkcji obroku dla koni stopniowo przekształcał się w oazę kwitnących 
drzew i licznych rabat kwiatowych. Zaczęto budować murowane altany. 
 
Druga wojna światowa nie przerwała funkcjonowania ogrodu, jedynie "asortyment upraw" wrócił do pierwotnego, gdzie uprawiano głównie ziemniaki i warzywa. Po zakończeniu II wojny światowej fabryka zmieniła właściciela, ale ogród nadal został przyzakładowym ogrodem działkowym Fabryki Maszyn Rolniczych "AGROMET-UNIA". Ogród był przeznaczony dla pracowników fabryki i utrzymywany z funduszu zakładowego. Kierownik (prezes) ogrodu był etatowym pracownikiem fabryki, który wyznaczał w ogrodzie "gankowych" i wspólnie z nimi zarządzał ogrodem. Zamiast gospodarza ogrodu był etatowy stróż. W archiwum zakładu nie znalazłem żadnych historycznych materiałów odnośnie funkcjonowania przyzakładowego ogrodu działkowego. Ostatnimi kierownikami przed przejęciem ogrodu przez PZD byli: Józef Adamski, Bronisław Ziółkowski, Jan Isbrant i Mieczysław Studański.
Pierwszym wybranym Prezesem na Walnym Zebraniu Wyborczym był Henryk Wiśniewski. Obecnie Prezesem ROD jest Krystian Sumiński. Cały czas zakład opiekuńczy wspomagał finansowo ogród. W 1947 roku doprowadzono do wszystkich działek miejską wodę, ogrodzono cały ogród metalowym parkanem z bramami i furtkami włącznie. W 1952 roku dyrekcja fabryki otrzymała od Władz Miasta pozwolenie na założenie Ogrodu nr 2. Całe koszty związane z urządzeniem ogrodu (ogrodzenie, woda, światło, drogi) pokryte zostały przez zakład. W 1970 roku wybudowano nową świetlicę z kuchnią, sanitariatami, biurami i wyposażeniem. W latach 80-tych ubiegłego wieku, podobnie jak w całym kraju w znacznym stopniu ograniczono fundusze socjalne. W związku z tym zakład nie mógł wspomagać ogrodu i przekazał go do PZD. Został wybrany nowy zarząd, powołane zostały organy kierownicze i tak zostaliśmy członkami Polskiego Związku Działkowców. 
Od tego momentu sami pokrywamy koszty związane z funkcjonowaniem ogrodu. Ale mamy też korzyści. W czasie bankrutowania "Unii" działał tam syndyk. Rozliczał on zakład i gdyby nie było przejścia ogrodu do PZD, miałby prawo traktować ogród jako majątek zakładu i wystawić go do sprzedaży. Na specjalnym Walnym Zebraniu podjęliśmy jednogłośnie uchwałę, że jako Rodzinny Ogród Działkowy pozostajemy w strukturach PZD i braliśmy aktywny udział w jego obronie. Bierzemy cały czas udział w życiu społecznym związku, zajęliśmy I-sze miejsce na szczeblu Okręgu w konkursie na "Najlepszy Ogród' i Kronika ROD". Przy dużym wsparciu finansowym Okręgu założyliśmy nową sieć wodociągową w ogrodzie, wybudowaliśmy pomieszczenie gospodarcze dla gospodarza i założyliśmy centralne ogrzewanie w świetlicy. Zorganizowaliśmy uroczystości jubileuszowe 100 i 11O-lecia ogrodu. Z okazji tych rocznic wszyscy działkowcy otrzymali specjalne okolicznościowe medale. 
 
Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowań do uroczystości 120-lecia Ogrodu, które odbędą się w sierpniu 2019 roku.
Cieszymy się tym, że nasz Ogród jest jednym z naj starszych ogrodów w Polsce. Jest to prawdziwy Rodzinny Ogród Działkowy, gdzie działki przekazywane są z pokolenia na pokolenie w tej samej rodzinie. Przykładem może nam posłużyć rodzina Państwa Paczkowskich. Jan Paczkowski był kowalem w Fabryce Narzędzi Rolniczych i znalazł się w grupie 100 robotników, którym przydzielono działki. Działkę uprawiał 34 lata i przekazał synowi Wacławowi. Wacław uprawiał działkę przez
15 lat, a po jego śmierci gospodarzyła żona Władysława przez 25 lat i przekazała ją synowi Jerzemu Paczkowskiemu, który "gospodarzy na ojcowiźnie" do dziś. Wszystko wskazuje na to, że działkę przejmie po Jerzym wnuk Szymon, czyli pra prawnuk Jana Paczkowskiego. Mam nadziej ę, że historia Rodzinnej Działki Państwa Paczkowskich będzie w naszym ogrodzie trwać co najmniej jeszcze 120 lat. Jej pierwszy użytkownik Senior Rodu Jan będzie musiał dokładnie liczyć ile przedrostków "pra - wnuk" trzeba będzie wymienić przy użytkowaniu działki w 2139 roku.
 
 
Kronikarz ogrodu
Tadeusz Nowak
 
materiał fotograficzny - archiwum rod "Agromet Unia" w Grudziądzu
 
 
 
 
 
ROD "Agromet Unia" w Grudziądzu, w tym roku obchodzi 120 urodziny - Galeria 4

inwestycja w 2016 roku

inwestycja w 2016 roku

ogólnopolska manifestacja 2013 rok

ogólnopolska manifestacja 2013 rok

ogólnopolska manifestacja 2013 rok

ogólnopolska manifestacja 2013 rok
Facebook