Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

ROD a problem bezdomności w Polsce.

2018-02-08 08:39

Na podstawie zeszłorocznych danych statystycznych (dane z lutego 2017 r. z ogólnopolskiej akcji liczenia osób bezdomnych) liczba osób bezdomnych w Polsce szacowana jest obecnie na ok. 33 tys. osób. W sezonie zimowym 2016/17 w całej Polsce z wychłodzenia zmarło 110 osób, blisko połowę z nich stanowili bezdomni. Od listopada 2017 r. do końca stycznia 2018 r. – odnotowano kolejnych 28 zgonów.

Polityka przeciwdziałania bezdomności jest realizowana nie tylko przez rząd. Jest to zadanie własne samorządów. Zadanie to często zlecane jest organizacjom pozarządowym, które prowadzą noclegownie, schroniska, ogrzewalnie itp. Wszystkie te miejsca chętnie przyjmują bezdomnych pod jednym warunkiem – trzeźwości. W tym miejscu zaczynają się schody.

Władze m. st. Warszawy podnoszą, że problem bezdomności na terenie stolicy i innych dużych miast, z roku na rok jest coraz większy. Bezdomni często mając do wyboru bezpieczne schronienie pod warunkiem zachowania trzeźwości albo ryzyko utraty życia w imię kilku wypitych procent, często wybierają tę drugą opcję. Altany ogrodowe nie mogą zastąpić lokali socjalnych, a ogrody działkowe schronisk, powiadamiajmy zatem odpowiednie służby o każdej obecności nieproszonych gości. Podniesie to bezpieczeństwo na działkach i stworzy realną możliwość niesienia pomocy osobom bez dachu nad głową. Obowiązek ten dotyczy w szczególności Zarządów ROD, które to powinny ściśle współpracować z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej i zgłaszać im wszystkie przypadki zimowania bezdomnych na terenach ich ogrodów. Takie działania mogą zapobiec wielu nieszczęściom, m.in. zmarznięciu osób bezdomnych, a także pożarom w ROD. Próby dogrzewania się czy pozostawiania niedogaszonych niedopałków papierosów w łatwopalnych altanach, co roku są przyczyną wielu pożarów.

Polski Związek Działkowców od lat podejmuje działania, aby ochronić ROD i dobytek działkowców przed „zimowymi działkowcami”. W tym celu prowadzi szereg działań, także we współpracy z samorządami. Nie ma możliwości, aby ROD stały się sposobem na rozwiązanie ich kłopotów mieszkaniowych, tym bardziej, że to co znajduje się w ogrodach nie jest mieniem publicznym, a własnością poszczególnych działkowców. Polski Związek Działkowców nie jest instytucją charytatywną, ale wykazuje zrozumienie dla sytuacji bezdomnych. Dlatego wyczula wszystkich działkowców, aby reagowali, gdy dostrzegą obecność osób bezdomnych w ogrodzie.

Działkowcy oraz zarządy ROD powinny zgłaszać wszelkie przypadki koczowania bezdomnych odpowiednim służbom – policji, straży miejskiej, Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej lub Wydziałom Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w swoim mieście. Można nie tylko ochronić majątek działkowców, ale przede wszystkim uratować życie osób bezdomnych.

Dlatego widząc bezdomnych w ogrodach albo mając podejrzenia, że mogą tam przebywać, zawiadamiajmy właściwe służby pod numery alarmowe: Policja – 997 lub 112 z telefonów komórkowych, Straż miejska – 986.

 

MJ

 

 

 

Facebook