Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

ROD "1 Maja" w Chełmnie ma swoje pszczoły.

2021-06-09 13:05

Rodzinny Ogród Działkowy „1 Maja” w Chełmnie liczy 1.106 działek  położonych na ponad 41 ha powierzchni użytkowej z całkowitej liczącej niespełna 57 ha. Jest to jeden z największych ogrodów działkowych Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców. Historia ogrodu rozpoczyna od 1952 roku, w którym to został powołany do życia, dając możliwość uprawy warzyw i owoców mieszkańcom Chełmna. Jako ciekawostkę należy przytoczyć fakt, iż nazwa ogrodu nie odnosi się do Święta 1 Maja, a datą przydziału pierwszych działek w tym ogrodzie. Decyzje przydziału były wydawane 30 kwietnia 1952 roku z terminem możliwości użytkowania działki od 1 maja i stąd przyjęła się nazwa ogrodu. Przez te lata odnotowane zostały lata wzlotów jak i czasów gorszych. Niewątpliwie od kilku lat ROD „1 Maja” przeżywa swój renesans. Jednym z dowodów na to jest utworzenie na terenie ogrodu farmy pszczół. Zarząd ogrodu po uprzednim uporządkowaniu stanu formalno-prawnego dotąd opuszczonych dwóch działek przekazał je w ręce działkowców, mających odpowiednią wiedzę z zakresu pszczelarstwa, tworząc w ogrodzie Koło pszczelarzy . Dzięki temu udało się utworzyć wspomnianą pasiekę dla owadów niezwykle potrzebnych środowisku naturalnemu, a co równie istotne,  mającym bezpośredni wpływ na zachowanie bioróżnorodności w ogrodzie i podniesienie ilości pozyskiwanych owoców i warzyw przez działkowców. Dzięki staraniom Zarządu ROD „1 Maja” w Chełmnie udało się pozyskać dotację od Starosty Chełmińskiego – p. Zdzisława Gamańskiego w wysokości 7.000,00 zł. na wyposażenie pasieki i infrastrukturę pomocniczą. Na chwilę obecną teren pasieki jest zabezpieczony ogrodzeniem zgodnym z przepisami dotyczącymi hodowli pszczół, a pierwsze w pierwszych czterech ulach zadomowiły się pszczoły.

To dopiero początek planów zarządu rod w tej sprawie. Już są zaplanowane „zielone lekcje” dla dzieci i młodzieży chełmińskich szkół, ze ścieżką edukacyjną dotyczącą pożyteczności pszczół i konieczności ich ochrony. W tym miejscu pragniemy podziękować OZ Toruńsko-Włocławskiemu PZD za udzieloną pomoc merytoryczną dotyczącą założenia pasieki. Plany dotyczące rozwoju ogrodu są dalekosiężne, a dowodem na to może być złożenie wniosku do Lokalnej Grupy Działania w Chełmnie o przyznanie dotacji w wysokości 50.000,00 zł. na modernizację infrastruktury ROD, w tym budowę kompostownika i zakup profesjonalnego rębaka do drzew.

 

Mgr Andrzej Panek – Prezes ROD „1 Maja” w Chełmnie.

 

 

 

Facebook