Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Rezolucja Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 września 2020 r. skierowana do wszystkich działkowców i struktur PZD z okazji Krajowych Dni Działkowca 2020

2020-09-10 15:35
Rezolucja
 
Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej
 
Polskiego Związku Działkowców
 
z dnia 9 września 2020 r.
 
skierowana do wszystkich działkowców i struktur PZD
 
z okazji Krajowych Dni Działkowca 2020
 
 
 
Tegoroczne Dni Działkowca zostały sprowadzone do warunków dyktowanych przez wciąż panującą pandemię. Związek, Struktury, ale przede wszystkim rodzinne ogrody działkowe udało się przeprowadzić przez najcięższy moment pandemii bez uszczerbku dla działkowców.
 
Stało się to możliwe dzięki wypracowanym przez Krajowy Zarząd PZD oraz wdrożeniu przez pozostałe struktury Związku procedur i rozwiązań opartych na dynamicznie zmieniających się aktach prawa powszechnie obowiązującego i dostosowaniu ich do realiów występujących w ogrodach działkowych. Ten system aktualizowany kolejnymi uchwałami i komunikatami Krajowego Zarządu PZD, na który złożyły się wydane dotychczas 33 dokumenty, sprawdził się w praktyce.
 
Na szczególną uwagę zasługuje to czego dokonaliśmy, ale także postawa działkowców, dzięki czemu rodzinne ogrody działkowe jako jedyne tereny zielone w kraju nie były objęte zakazem przebywania w nich, jak to miało miejsce w przypadku parków publicznych czy lasów państwowych. Sprawa ta stała się motywem przewodnim i hasłem tegorocznych Krajowych Dni Działkowca:
 
„……… a nasze RODOS – zawsze bezpieczne i otwarte”
 
Pomimo pandemii i wyjątkowo trudnych warunków prowadzenia społecznej działalności przez działkowców i PZD, Związek, wszystkie struktury, pracownicy systematycznie i sprawnie na miarę dostępnych możliwości, podejmowały i wykonały wszystkie niezbędne działania do utrzymania ciągłości funkcjonowania i realizacji obranych celów.
 
Na szczególne podkreślenie zasługują poszczególne problemy, które stanowiły kluczowe obszary działalności w tym roku.
 
Uregulowanie problemu finansowania funkcjonowania ROD w obliczu braku możliwości odbywania walnych zebrań w ogrodach działkowych;
Rozwiązanie problemu tegorocznych walnych zebrań i konferencji delegatów ROD poprzez wypracowanie, uchwalenie i wdrożenie rozwiązań zapewniających zgodną z prawem możliwość funkcjonowania ogrodów działkowych;
W tej grupie nie sposób pominąć tematu śmieci i odpadów w ROD, jest to bardzo ważny problem, który do dzisiaj nie znalazł ostatecznego rozwiązania, a prace nad nim ciągle trwają;
Zmiany w ustawie prawo wodne i zawiłości prawne i praktyczne dotyczące stosowania znowelizowanej ustawy, pokazały wiele problemów związanych z rozliczeniami i naliczaniem działkowcom opłaty zmiennej według niekorzystnej taryfy. W tym zakresie niezbędne będą działania Związku zmierzające do doprowadzenia do zmian legislacyjnych niekorzystnych dla działkowców przepisów. W tej sprawie podobnie jak w sprawie odpadów z ROD prace i działania Związku również trwają, a wszystkie zmiany są na bieżąco monitorowane;
Pandemia zaskutkowała również ogromnym wzrostem zapotrzebowania na działki w ROD. Związek podjął problem rozwoju ogrodów działkowych występując do najważniejszych instytucji i organów zwracając się o wsparcie i pomoc w rozwoju ogrodnictwa działkowego, listy zostały przesłane do Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Rozwoju, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałków Województw i Przewodniczących Sejmików Województw (32 listy) oraz Burmistrzów i Prezydentów Miast (27 listów);
Działania Związku i wszystkich struktur szczególnie Okręgowych Zarządów, Kolegiów Prezesów i zarządów ROD w zabiegach o uzyskanie dotacji z samorządów przynoszą rezultaty, co było możliwe poprzez bieżące informowanie o kolejnych funduszach do wykorzystywania z korzyścią dla ROD, ale również poprzez skuteczne działania wielu zarządów ROD. Dzięki temu 433 ROD w 116 gminach i miastach na terenie całego kraju skorzystało bądź skorzysta z możliwości uzyskania dotacji na inwestycje w ROD tylko w br.;
Związek intensywnie wdraża program uprawy owoców, warzyw i ziół, co stanowi realizację uchwalonego w 2019 roku „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”;
Działalność szkoleniowa szczególnie dla nowych działkowców również jest kontynuowana na miarę posiadanych możliwości. Przekazywana jest wiedza niezbędna do jak najlepszego wykorzystania działek. Nowym działkowcom przekazywana jest cała fachowa literatura wydawana przez Związek, dostarczany jest miesięcznik Działkowiec, Poradnik początkującego działkowca, a ponadto aktualnie wydawane broszury cieszące się niesłabnącą popularnością takie jak: „Bądźmy EKO”, „Warzywnik Intensywnie” czy „Mały sad”, przy czym ta bogata i przydatna literatura dostarczana jest działkowcom bezpłatnie. Duże znaczenie ma również dostarczanie nowym działkowcom egzemplarzy Statutu PZD i regulaminu ROD;
Reakcją Związku na potrzeby działkowców i struktur było również uruchomienie przez Krajowy Zarząd i wszystkie Okręgowe Zarządy telefonicznych dyżurów (6 godz. Dziennie przez 5 dni w tygodniu) z poradami prowadzonymi przez specjalistów we wszystkich dziedzinach niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu ROD takich jak prawo, stosowanie Statutu PZD i zarządzanie w ROD, ogrodnictwo, gospodarka finansowa, gospodarka gruntami, poradnictwo w zakresie korzystania z działek, ich zagospodarowania i modernizacji;
Ważną i docenianą formą pomocy okazały się ponadto porady prawne i ogrodnicze opracowane i opublikowane na stronie internetowej PZD oraz stronach internetowych Okręgów.
Z powyższych działań wynika, że w okresie pandemii Związek podejmuje wszystkie niezbędne działania wynikające z prawa powszechnie obowiązującego i na miarę posiadanych możliwości i zasobów, niezwłocznie wdraża te zagadnienia opracowując niezbędne rozwiązania i instrukcje. Mimo wciąż panującej pandemii w ROD kwitnie życie. Ludzie na działkach wypoczywają, produkują i współpracują pomiędzy sobą i organami PZD, nieprzerwanie działa również Społeczna Służba Instruktorska a wiele ROD pamięta o swoich jubileuszach. W tym roku swoje okrągłe jubileusze obchodzą: ROD im. Czarneckiego w Chorzowie - jubileusz 115-lecia, ROD im. Karola Miarki w Chorzowie – jubileusz 110-lecia, ROD „Szarotka” w Siemianowicach Śląskich - jubileusz 110-lecia, „Powstaniec” w Chorzowie – 105-lecie, ROD „Chryzantema” w Katowicach, ROD „Krakowianka” w Gliwicach, „Dalia” w Katowicach – 100-lecia, ROD „Energetyk I” w Poznaniu – jubileusz 90-lecia, ROD „Słonecznik” we Wrocławiu, ROD im. XXV-lecia Pomorza Zachodniego w Barlinku,  ROD „Marzenie” w Kętrzynie, ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku, ROD „Pod dębami” w Bolesławcu – jubileusz 50-lecia, ale również ROD „Storczyk”  w Trzebnicy,  ROD „Relaks” w Babimoście,  ROD im. Bronisława Wójcika w Łodzi - jubileusze 50- lecia, co dowodzi intensywnego rozwoju ogrodnictwa działkowego na przestrzeni przeszło 120 lat,
 
Przedstawiając powyższe wydarzenia i działania przez Związek, Krajowa Rada PZD chce w ten sposób wskazać, że cały Związek w tym trudnym czasie staje na wysokości postawionego przed nim niespotykanie trudnego zadania. We wszystkich strukturach prowadzona jest działalność, wykonywana jest niezbędna praca, przekazywana jest wiedza, unowocześniana jest infrastruktura oraz dokonywane są obfite zbiory. Za tym wszystkim stoją ludzie, działkowcy i członkowie organów Związku, zaś jest to możliwe tylko z tego względu, że zawsze wszyscy są razem połączeni wspólną ideą ogrodnictwa działkowego. Działkowcom zawsze i szczególnie mocno udaje się zjednoczyć w czasie, kiedy jest trudno. Działkowcy zawsze stawali na wysokości zadania i tworzyli nowe ogrody działkowe, które dziś są tak bardzo potrzebne w całym kraju.
 
Za tę postawę, za skuteczne działania, za wydajną pracę, za dbałość o swoje rodziny, za prace na rzecz lokalnych społeczności wszystkim działkowcom i działaczom naszego Związku, Krajowa Rada PZD oraz Krajowa Komisja Rewizyjna PZD składają ogromne podziękowanie. Równocześnie Krajowa Rada PZD oraz Krajowa Komisja Rewizyjna PZD życzą wszystkim działkowcom i organom wydajnej i skutecznej pracy, satysfakcji z życia i pracy na działkach.
 
Krajowa Rada i Krajowa Komisja Rewizyjna
 
Polskiego Związku Działkowców
 
9 września 2020 r.
Facebook