Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Regulacja stanu prawnego gruntu rod "Sami Swoi" i nadzwyczajne walne zebranie

2017-11-27 16:51

W dniu 25 listopada 2017 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie ROD „Sami Swoi” z Jedwabna, gminy Lubicz. W zebraniu oprócz Zarządu ROD „Sami Swoi” oraz działkowców z tego ogrodu wzięli udział Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD – P. Piotr Gadzikowski oraz Inspektor ds. terenowo – prawnych – P. Paulina Klimkowska. Celem zebrania było uregulowanie stanu prawnego ogrodu, a dokładniej kwestia wykupu gruntu od Spółki Toruńskie Wodociągi na którym częściowo zlokalizowany jest ogród „Sami Swoi”.

            Powierzchnia roszczeniowa wynosi w tym przypadku 0,2652 ha i znajduje się na niej 7 działek ogrodniczych. Z roszczeniem do powyższego gruntu spółka Toruńskie Wodociągi zgłosiła się w 2014 roku. Do tego czasu ogród „Sami Swoi” funkcjonował bez najmniejszych problemów, nie zdając sobie sprawy z faktu, iż do części terenu nie był w stanie wykazać się tytułem prawnym. Sytuacja stała się bardzo poważna w momencie, gdy firma wystosowała pismo w którym wezwała ogród do uregulowania należności za bezumowne korzystanie z niniejszej nieruchomości oraz zagroziła, iż w przypadku nieuregulowania kwestii użytkowania zmuszona będzie  wystąpić na drogę sądową  w celu dochodzenia swoich praw. Wobec powyższego w grę wchodziły zarówno aspekty finansowe, jak i społeczne, gdyż w przypadku niewykupienia gruntu konieczna byłaby likwidacja części ogrodu działkowego, co w konsekwencji pozbawiło by 7 działkowców możliwości aktywnego wypoczynku oraz uprawy warzyw, owoców czy kwiatów.  W celu polubownego załatwienia sprawy OZ Toruńsko – Włocławski prowadził liczne rozmowy i negocjacje ze Spółką Toruńskie – Wodociągi. Spółka zaproponowała albo wydzielenie i wykup gruntu, który rzeczoznawca wycenił na kwotę 24035,43 zł brutto albo coroczne opłacanie dzierżawy. Propozycja dzierżawy nie mogła zostać zaakceptowana przez Związek z powodu, iż wewnętrzne przepisy nie przewidują możliwości takiego uregulowania. W związku z powyższym na zebraniu omówiono kluczową i problematyczną  kwestię partycypacji w kosztach powyższego zakupu. Po trwającej kilka godzin debacie z działkowcami, udało się przekonać wszystkich działkowców, że wykup gruntu jest decyzją konieczną, aby ogród mógł dalej funkcjonować oraz mógł wykazać się tytułem prawnym do całości terenu.

Działkowcy zgodzili się pokryć 50 % powyższego zakupu. OZ zdając sobie sprawę z tego, iż nie może pozostawić działkowców samych z tym problemem, w ostateczności zdecydował się pomóc. Postanowiono więc, iż pozostała kwota zostanie pokryta z ograniczonych środków znajdujących się na funduszu rozwoju Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD. Dzięki wypracowanemu porozumieniu działkowcy, których działki ogrodnicze znajdowały się na powyższym terenie mogą odetchnąć z ulgą, nie obawiając się już, że będą musieli opuścić swoje działki. Natomiast ogród będzie miał w 100% uregulowany stosunek prawny zajmowanego terenu.

 

Mgr Paulina Klimkowska – insp. ds. terenowo-prawnych

 

 

 

Facebook