Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Realizacja Programu Rozwoju ROD w partnerstwie władz miasta Grudziądza.

2020-11-05 08:27
W dniu 3 listopada 2020 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Grudziądza p. Macieja Glamowskiego, doszło do spotkania z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców , w osobach: Prezesa Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – p. Piotra Gadzikowskiego oraz Przewodnicza Kolegium Prezesów Grudziądz Północ p. Małgorzata Jasińska,  w spotkaniu uczestniczył również Wojciech Witkowski Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
W związku z narastającym zapotrzebowaniem na działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca 2020 roku, członkowie rady postanowili zainteresować tematem związanym z brakiem wolnych działek włodarzy  miast. Stosowne pismo z Jednostki Krajowej PZD otrzymał również Prezydent Miasta Grudziądza. Powstanie nowych ogrodów, oraz rozwój już istniejących, w dużej mierze zależy od władz miejskich. Krajowa Rada PZD zwróciła się o pomoc i wsparcie w tworzeniu nowych ogrodów działkowych, a na powyższym spotkaniu z Prezydentem Miasta Grudziądza otrzymaliśmy propozycję zwiększenia istniejącej bazy ogrodów o kolejne 5 hektarów
Grudziądz to kolebka ogrodnictwa działkowego, a dla mieszkańców naszego miasta, ogrody są miejscem wypoczynku, rekreacji, odskocznią od problemów życia codziennego. Rozwijanie pasji ogrodniczych w obecnej sytuacji jest  bardzo ważne, mieszkańcy pragną  zaznać spokoju wśród zieleni, spróbować siły w ekologicznej uprawie warzyw i owoców dla całej rodziny. 
Kolejnym tematem było przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza. Do włodarza miasta wpłynęła  uchwała oraz stanowisko Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD jak również apele zarządów grudziądzkich ogrodów, w których wskazano pozytywne aspekty funkcjonowania na terenie  miasta ogrodów działkowych, zasugerowano również obawy co do proponowanych zmian w studium. 
 
Prezydent Grudziądza zdementował informację i zapewnił przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców, że przystąpienie do prac nad studium zagospodarowania przestrzennego miasta, nie będzie miało niekorzystnych konsekwencji dla ogrodów działkowych. Prezydent dołoży starań, aby w nowo tworzonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,  tereny na których obecnie zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe,  zostały określone jako ZD- ”zieleń działkowa”.  Tak, aby działkowcy mogli rozwijać swoje ogrody i bez obaw patrzeć w przyszłość. 
 
 
 
Małgorzata Jasińska - Przewodnicząca Kolegium Prezesów ROD "Grudziądz Północ"
 
 
 
 
 
Facebook