Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

PZD pracuje nad Programem Bezpieczeństwa w ROD

2019-07-05 08:33

Krajowa Rada PZD przygotowuje Otwarty Program Bezpieczeństwa w ROD. To w tej chwili jedna z priorytetowych spraw PZD. Wszystkie działanie podejmowane w tym kierunku zmierzają do tego, by ROD stały się bezpiecznymi punktami na mapie poszczególnych miast, a działkowcy mieli poczucie komfortu.

Do prac nad projektem w dniu 3 lipca br. przystąpiła Komisja ds. bezpieczeństwa Rodzinnych Ogrodów Działkowych w składzie: Piotr Gadzikowski – przewodniczący, Robert Klimaszewski, Józef Romanowski, Jerzy Adamski, Stanisław Zawadka i Leszek Bucki.

Posiedzenie Komisji rozpoczął prezes PZD Eugeniusz Kondracki.   

„W ubiegłym roku żyliśmy tematem bezpieczeństwa. Podjęte zostały 3 podstawowe uchwały w tym zakresie.  Jednak z uwagi na powagę i rozwój Związku problem bezpieczeństwa w ROD zasługuje na ujęcie w osobnym programie” – powiedział prezes Eugeniusz Kondracki.

Poszczególni członkowie Komisji  w pełni zgadzali się z Prezesem PZD, uznając powstanie nowego programu za pilne i konieczne.

„Program Bezpieczeństwa jest bardzo istotny. Same ogrody zaczęły już podejmować działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa. Pomagają im w tym także Okręgi. Jednak istnieje duża potrzeba opracowania programu poświęconego właśnie bezpieczeństwu w ROD.  Mamy na czym pracować. Te 3 uchwały dotyczące bezpieczeństwa są doskonałym źródłem do jego stworzenia” –  powiedział przewodniczący komisji Piotr Gadzikowski.

Wstępne założenie programu zostały przygotowane przez Krajową Radę PZD, a przedstawił je Marcin Juszczel, prawnik z Wydziału Prezydialnego KR PZD.

Komisja ds. bezpieczeństwa, po zapoznaniu się z założeniami projektu rozpoczęła pracę nad jego poszczególnymi punktami.

Ustalono, że procedowany program ma być swoistym drogowskazem dla zarządów ROD, pokazywać metody i formy działania, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w ogrodach. Założenia programu zostały opracowane na podstawie przeprowadzonych w ROD badań, dotyczących stanu bezpieczeństwa. Wynika z nich, iż głównymi problemami z którymi borykają się ROD w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa są m.in. włamania, kradzieże, podpalenia, celowe niszczenie mienia, problemy z dotarciem służb straży pożarnej, czy ratunkowych.

Mając na uwadze powyższe informacje Komisja założenia nowego programu, zawarła w podstawowych blokach: Infrastruktura i Współpraca zewnętrzna. W części poświęconej Infrastrukturze podkreślano, iż ROD powinny zadbać o ogrodzenia i oświetlenia, a także rozważyć instalacje monitoringu bądź zatrudnienie profesjonalnej ochrony. Nie mniej ważna jest drożność i przejezdność alejek. Ma to szczególnie znaczenie w kontekście przejazdu służb ratunkowych. W programie zawarto również kwestie dotyczące stanów technicznych instalacji elektrycznej i potrzebę istnienia w każdym ROD głównego zaworu odcinającego energię. Członkowie Komisji zwrócili także uwagę na kwestie ubezpieczeń ROD. Wskazywano, aby prezesi ROD przywiązywali większą wagę do zawieranych umów, a także rozważyli zawarcie ubezpieczeń ogrodów od nieszczęśliwych wypadków i ich następstw. Takie ubezpieczenie pozwoli uchronić ROD przed ewentualnymi roszczeniami poszkodowanych na terenie ROD osób. Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów – to kolejny punkt zawarty w programie, szczególnie istotny w kontekście obowiązującego RODO. Zagwarantować to ma odpowiednie wyposażenie w systemy antywłamaniowe siedzib ogrodów.

Dużo miejsca w programie bezpieczeństwa poświęcono także na współpracę zewnętrzną, ze szczególnym uwzględnieniem Policji i Straży Miejskiej. Wspólne patrole, spotkaniach ze służbami, udział w działaniach prewencyjnych. To wszystko ma zmierzać do ogólnej poprawy bezpieczeństwa w ROD. W zaleceniach do programu podkreślano, że istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ROD mają sami działkowcy. Dlatego bardzo ważna jest ciągła poprawa ich wiedzy w tym temacie oraz zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa.

Przygotowany przez Komisję projekt programu zostanie przedłożony do dalszego procedowania Krajowemu Zarządowi i Krajowej Radzie PZD.

 E.Ch.

 

 

 

 

Facebook