Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” wrócił do konsultacji międzyresortowych

2019-01-07 20:38

Przypominamy, że w dniu 3 września 2018 r. do KR PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.

KR PZD po dokonaniu analizy prawnej ww. projektu ustawy i po jego konsultacji z Okręgami PZD, w dniu 13.09.2018 r. przekazała do Ministra Środowiska pismo z następującymi uwagami i propozycjami:

  •  poparła, aby wywóz śmieci z terenów wszystkich ROD odbywał się tak jak z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (na podstawie deklaracji „śmieciowej”, w której zarządy ROD będą mogły same wyliczać opłatę za śmieci). Dzięki temu, ROD przestaną być obejmowane przez gminy ryczałtowym systemem odbioru odpadów, który był krytykowany w środowisku działkowców za spowodowanie drastycznych podwyżek opłat za śmieci. 
  • zgłosiła propozycję, aby w projekcie ustawy została określona maksymalna wysokość opłaty rocznej za wywóz śmieci z terenów ROD (w przeliczeniu na działkę rodzinną). 
  • zaproponowała wprowadzenie przepisów przejściowych, uwzględniających fakt, że obecnie w rodzinnych ogrodach działkowych obowiązują 3 systemy wywozu śmieci, które zostały opisane na wstępie pisma do MŚ;
  • wskazała na konieczność doprecyzowania, że zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku zagospodarowywania bioodpadów w kompostownikach będzie dotyczyło również kompostowników „ogrodowych” (a nie tylko „przydomowych”). 

Jednocześnie, KR PZD wyraziła chęć współpracy w dalszych pracach związanych z ww. projektem ustawy.

W ślad za pismem KR PZD, swoje stanowiska w sprawie projektu nowelizacji ustawy śmieciowej przesłały do MŚ Okręgi PZD, zarządy ROD, komisje rewizyjne PZD oraz działkowcy (dostępne pod linkiem).

Zgodnie z informacjami z Rządowego Centrum Legislacji, projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest już po uzgodnieniach resortowych, konsultacjach społecznych i opiniowaniu. Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Komitet Społeczny Rady Ministrów zlecił „pogłębione konsultacje robocze na poziomie resortowym” (link).

Z powyższego wynika, że projekt nowelizacji ustawy śmieciowej jest wciąż przygotowywany i nie trafił jeszcze do Sejmu RP. KR PZD będzie zatem w dalszym ciągu monitorowała proces legislacyjny w tej sprawie i na bieżącą informowała ROD i działkowców o kolejnych etapach procedowania ww. projektu ustawy.

MAP

 

 

 

 

Facebook