Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program komputerowy w ocenie księgowej OFK.

2017-11-03 08:22

Program komputerowy DGCS PZD System dostosowany do potrzeb Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Posiada kilka modułów: finanse i księgowość, płace, środki trwałe oraz kartotekę działkowca. Jednolity program komputerowy zastąpi występującą w wielu ogrodach, ewidencję zarówno działkowców, rozliczenia energii, wody oraz innych dokonywanych przez działkowców wpłat w zeszytach, na osobnych kartotekach. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań jakim jest program DGCS PZD System dedykowany dla ogrodów działkowych, ułatwi i usprawni pracę całego zarządu, począwszy od skarbnika, sekretarza, prezesa. Wszystko w jednym miejscu, dostępne po kliknięciu kilku przycisków, stanie się podstawowym narzędziem pracy w każdym ogrodzie. Program idealnie nadaje się do obsługi zarówno małych, jak i średnich ogrodów. Intuicyjna obsługa, wyjątkowa funkcjonalność oraz przystępna cena powodują, że dziś wszystkim szczerze polecam zakup tego programu.

Moduł Finansowo-Księgowy jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości i Zakładowym Planem Kont PZD, stanowi kompletny oraz w pełni zintegrowany system księgowy, stworzony do prowadzenia księgowości. Moduł realizuje wszystkie operacje księgowe, łatwe księgowanie dokumentów, poprzez rozrachunki i windykacje, aż po automatyczne sporządzanie deklaracji podatkowych, ubezpieczeniowych oraz różnego rodzaju zestawień i raportów, automatyczne comiesięczne zestawienie obrotów i sald, wykonywanie rachunku zysków i strat oraz bilansu na koniec roku, przygotowywanie sprawozdań z funduszu rozwoju oraz z funduszu oświatowego, preliminarzy finansowych.

Aplikacja funkcjonuje w połączeniu z pozostałymi modułami dziedzinowymi systemu DGCS PZD. Program ma możliwość współpracy z systemem bankowym w zakresie importu wyciągów bankowych. Podstawowymi danymi wejściowymi do tego modułu są dowody księgowe, wprowadzane bezpośrednio do programu w module Ogrody Działkowe, przez skarbnika ogrodu. Wszystkie dokonane wpłaty przez działkowców oraz zakupy dokonywane na podstawie faktur, rachunków automatycznie tworzą raport kasowy, bardzo łatwe tworzenie zawiadomień o należnych opłatach, wezwań do zapłaty dla działkowców, automatyczne naliczanie odsetek.

Moduł Ogrody umożliwia szybki dostęp do kontroli zadłużenia działkowców, łatwe przygotowywanie zawiadomień o zebraniach walnych, dokumentów wymaganych na tych zebraniach, list obecności, łatwe rozliczanie odczytów energii elektryczne oraz odczytów wody. Program przygotowany przez sztab ekspertów i działkowców stał się rzeczywistością i znakiem postępującego czasu, rozwoju ogrodów działkowych i dostosowywania ich do realiów postępu i XXI wieku. Program, patrząc perspektywicznie, bardzo ułatwi pracę w ogrodzie a zwłaszcza zbiurokratyzowaną jej stronę, daje nam wiele możliwości, a przy tym jest szybki i przyjemny w obsłudze, na bieżąco aktualizowany i posiada atrakcyjną cenę. Na razie jednak wymaga różnorakich działań przy jego wdrażaniu w ogrodach. Wprowadzanie poprawnych danych, wdrażanie szkoleń na różnych poziomach, to wszystko musi zostać zrealizowane aby program działał sprawnie. Nowy program, to nowe nawyki i zmiana przyzwyczajeń. Wprowadzone dane nie pozwolą sobą manipulować, program tego nie lubi. Pokazuje wszystko bez konieczności wertowania teczek czy kartotek.
Kasa ogrodu w sezonie płatniczym będzie skomputeryzowana. Dokonywanie opłat  będzie się odbywało szybciej i sprawniej.

Program DGCS PZD System spełnia oczekiwania pod każdym względem

 

 

 

 

Małgorzata Jasińska - księgowa OFK Grudziądz

 

 

 

Facebook