Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program komputerowy dla ROD

2017-10-25 13:30

LIST OTWARTY

Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego

Polskiego Związku Działkowców

do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych

w sprawie wdrożenia programu komputerowego

DGCS PZD System.

 

 

Zapoczątkowane przez Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców prace nad stworzeniem programu do kompleksowego zarzadzania rodzinnym ogrodami działkowymi dobiegły końca i zwieńczone zostały powstaniem programu komputerowego na miarę XXI wieku.

 

Program komputerowy o nazwie DGCS PZD System jest „uszytym” na miarę potrzeb każdej wielkości rodzinnego ogrodu działkowego. Profil programu jak i wszelkie unormowania prawne są dedykowane wyłącznie dla ogrodów działkowych będących skupionych w Polskim Związku Działkowców. Zasoby programowe są obszerne i zawierają trzy podstawowe moduły. W ocenie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD na szczególną uwagę i zasługuje moduł Ogrody działkowe, który zawiera w sobie kompendium wiedzy na temat każdej działki oraz historii jej przekazywania. Kolejnym, niezwykle pomocnym modułem jest moduł finansowy, będący kompleksowym narzędziem pracy dla skarbnika rod. Moduł ten pozwala na bezbłędne dokonywanie wszelkich naliczeń jak i rozliczeń tytułem użytkowanej działki oraz zużywanych mediów.

Dzięki ogromnemu wkładowi pracy Prezydium KR PZD jak i powołanej Radzie Programowej udało się wynegocjować niezwykle korzystną cenę programu. Dzięki temu, zakup nie będzie stanowił najmniejszego problemu nawet dla niewielkiego ogrodu, natomiast jego wprowadzenie w znaczący sposób podniesie poziom sprawności zarządzania, szczególnie na płaszczyźnie rozliczeń. Przy okazji należy nadmienić, że korzystając z usług Ośrodka Finansowo-Księgowego uzyskuje się dodatkowy 30% rabat na zakup programu. Na uwagę zasługuje również fakt,
że program posiada wszelkie wymagane w Związku druki i formularze wraz z projektami uchwał i innych druków ułatwiając w ten sposób pracę zarządów rod.

Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD pozytywnie ocenia funkcjonowanie i przeznaczenie programu komputerowego DGCS PZD System oraz apeluje do zarządów rod o podjęcie kroków celem nabycia tego programu. W ten prosty i tani sposób wprowadzimy w przestrzeń ogrodnictwa działkowego nowoczesny instrument pomagający w zarządzaniu ogrodami i ich zasobami ludzkimi.

 

 

 

 

                                               Członkowie Okręgowego Zarządu

                                                        Toruńsko – Włocławskiego PZD

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook