Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Problem śmieci, tematem dominującym na walnych zebraniach w rod.

2018-05-03 17:01

22 kwietnia w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu ekolodzy, działkowcy  oraz organizacje zajmujące się odzyskiem surowców promują postawy proekologiczne, w tym przede wszystkim segregację śmieci. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w  społeczeństwie  oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Tego dnia wiele organizacji ekologicznych, władz miast czy placówek edukacyjnych, organizuje imprezy plenerowe mające na celu promowanie pro środowiskowych zachowań. W ROD „Relaks” właśnie tego dnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków, które z powodu braku wymaganej większości nie mogło rozpocząć się w I terminie, czas oczekiwania na II termin poświęcony został na dyskusję w temacie śmieci.

Na zaproszenie zarządu przybył Kierownik  Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Adam Przyborski, który zapoznał zebranych z nowym systemem .

… Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Rodzinne Ogrody Działkowe zostały włączone do systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, który jest organizowany i nadzorowany przez Urząd Miejski w Grudziądzu. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej nowy system gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu ograniczenie ich składowania i zobowiązuje gminy do odpowiedniego ich zagospodarowania,  przetworzenia i poddania recyklingowi. W Grudziądzu od dnia 1 stycznia 2018r.  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych  odbywa się na podstawie deklaracji,  a nie indywidualnych umów z firmami. Obowiązek złożenia deklaracji do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu spoczywa na zarządach ROD. W deklaracjach konieczne jest wskazanie liczby działek służącym do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, ponieważ opłata za odbiór odpadów jest opłatą roczną – ryczałtową za 1 działkę i wynosi 55 zł w przypadku selektywnego zbierania…..Działkowcy wykorzystali obecność przedstawiciela Urzędu Miejskiego i zadawali wiele pytań.

 

W II terminie rozpoczęło się zebranie od wyboru przewodniczącego i poszczególnych komisji, tak aby zebranie odbyło się zgodnie z przepisami. Przewodniczący zapoznał obecnych z Regulaminem oraz porządkiem zebrania, a następnie bardzo sprawnie realizował jego punkty.

 

Dyskusję zdominowała sprawa pielęgnacji żywopłotu wzdłuż ogrodzenia ogrodu oraz modernizacja budynku świetlicy.  W bardzo miłej, wręcz rodzinnej atmosferze, po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad zebranie zostało zakończone.

 

 

 

Tekst i foto:

Małgorzata Jasińska

 

 

 

 

 

 

Facebook