Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Prezydent Grudziądza spotkał się z przedstawicielami Zarządów ROD miasta Grudziądza

2020-03-04 08:26
W Kompleksie Marina Grudziądz, dnia 3 marca 2020 roku, odbyło się spotkanie zainicjowane przez Prezydenta Grudziądza Pana Macieja Glamowskiego z przedstawicielami zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Grudziądza. W spotkaniu uczestniczył również : kierownik referatu gospodarki odpadami w Urzędzie Miejski Pan Adam Przyborski, Radni Rady Miejskiej Pani Róża Lewandowska, Pan  Paweł Napolski oraz Pan Grzegorz Miedzianowski,  Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski reprezentował Wiceprezes Okręgu Pan Mieczysław Chrapiński.
Głównym celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska  w sprawie obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami z terenów ogrodów działkowych. W związku ze zmianami w przepisach prawa krajowego nowelizacja ustawa o czystości i porządku w gminie  oraz podjęciem uchwał przez Radę Miejską Grudziądza w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z dniem 1 stycznia 2020 roku, zarządy ogrodów mogą przystąpić do systemu miejskiego, który jest dobrowolny i wymaga złożenia stosownej deklaracji lub podpisać umowę z firmą uprawnioną do odbioru odpadów. Jeśli ogrody zdecydują się na złożenie deklaracji to na podstawie  deklaracji - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne,  zarządy ROD same wyliczają opłatę za śmieci  (art. 6j ust. 3d w zw. z 6j ust. 3 ustawy „śmieciowej”) na podstawie ilości i wielkości wskazanych pojemników. Istotną zmianą dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest fakt zniesienia opłaty ryczałtowej, która obowiązywała przez dwa ostatnie lata. Wybierając system „miejski”,   naliczane opłaty są  za każdy pojemnik i każdą frakcję odpadów. Podkreślić należy fakt, że zgodnie z ustawą obowiązuje bezwzględny obowiązek segregacji odpadów.
Największe koszty generują odpady biodegradowalne, dlatego podczas wcześniejszych spotkań, ale również podczas dzisiejszego przedstawiony został pomysł zagospodarowania tych odpadów.  Kompostowanie znacznie ograniczy koszty odbioru odpadów. Działkowcy  przyzwyczaili się przez ostatnie lata do oddawania wszelkich odpadów zielonych, skala wzrostu ilości zbieranych odpadów zielonych była tak wielka, że niektórzy mówili o „grabieniu lasów”.  Kompost przez prawdziwych działkowców traktowany jest jak skarb, przez innych lekceważony i bagatelizowany, kompost jeden z najstarszych znanych nawozów jaki ludzie stosowali w swoich ogrodach. Kompostowanie jest nie tylko ekologiczne, ale przede wszystkim ekonomiczne -  wybór należy do nas.
 
tekst i foto:
mgr Małgorzata Jasińska
 
 
 
 
Facebook