• Slider 15

Prezes ARiMR opublikował listę rankingową - V etap Projektu grantowego - Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

 • Granty ARiMR

  Granty ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikował listę rankingową w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla V etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.10.2022 r. – 31.10.2022 r.

Wnioski zostały uszeregowane na liście rankingowej według liczby uzyskanych punktów, poczynając od wniosku, który uzyskał największą liczbę punktów. W przypadku Wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydowała większa całkowita powierzchnia terenu objętego projektem, która stanowiła podstawę do oceny kryterium merytorycznego I stopnia – zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 16 i 17 Regulaminu konkursu.

W imieniu Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców składam najszczerszze gratulacje wszyskim ogrodom, które pozyskały dzięki grantom środki na poprawę infrastruktury służącej działkowcom, a w szczególności Zarządom ROD z terenu funkcjonowania naszego Okręgu.

Rodzinne Ogrody Działkowe z Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD, które pozyskały granty w V etapie Projektu grantowego - Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

 1. Rodzinny Ogród Działkowy "Malwa" w Grudziądzu               - kwota pozyskanego grantu      = 100.000,00 zł.
 2. Rodzinny Ogród Działkowy "Nad Browiną" w Chełmnie        - kwota pozyskanego grantu      =   32.000,00 zł.
 3. Rodzinny Ogród Działkowy " Sarniak" w Grudziądzu            - kwota pozyskanego grantu      =   87.151,00 zł.
 4. Rodzinny Ogród Działkowy "Tramwajarz" w Grudziądzu       - kwota pozyskanego grantu      =   94.297,80 zł.
 5. Rodzinny Ogród Działkowy "Jedność-Bratek" w Grudziądzu - kwota pozyskanego grantu      =   96.000,00 zł.
 6. Rodzinny Ogród Działkowy "Chemik" w Wąbrzeźnie             - kwota pozyskanego grantu      =   99.798,18 zł.
 7. Rodzinny Ogród Działkowy "Wisełka" w Toruniu                    - kwota pozyskanego grantu      =   95.313,16 zł.
 8. Rodzinny Ogród Działkowy "Kotwica" w Toruniu                    - kwota pozyskanego grantu      =   74.350,00 zł.
 9. Rodzinny Ogród Działkowy "Gen. Sikorskiego" w Toruniu     - kwota pozyskanego grantu      =   53.854,00 zł.
 10. Rodzinny Ogród Działkowy "Energetyk" w Grudziądzu          - kwota pozyskanego grantu      =   98.900,80 zł.
 11. Rodzinny Ogród Działkowy "Drzewiarz" w Cierpicach            - kwota pozysaknego grantu      =   80.654,35 zł.
 12. Rodzinny Ogród Działkowy "W. Fiałka" w Chełmnie               - kwota pozyskanego grantu      =   32.000,00 zł.
 13. Rodzinny Ogród Działkowy "Sami Swoi" w Jedwabnie           - kwota pozyskanego grantu      =   51.950,00 zł.
 14. Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz" w Toruniu                    - kwota pozyskanego grantu      =   84.044,75 zł.
 15. Rodzinny Ogród Działkowy "Oświata" w Toruniu                    - kwota pozyskanego grantu      =   48.700,00 zł.

         RAZEM                                                                                                                   = 1.129.014,04 zł.

 

z wyrazami szacunku

Piotr Gadzikowski - Prezes Okręgu.

 

 

 

  Dodaj komentarz