Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 9 lutego 2021

2021-02-12 09:49

W dniu 9 lutego 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Krajowego Zarządu PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD. Posiedzenie odbywało się w trybie on-line. 

Po intensywnych pracach i konsultacjach Krajowy Zarząd PZD przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2021 r. Ponadto przyjął również wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych ROD i okręgów PZD za 2020 oraz wytyczne do opracowania preliminarzy finansowych ROD i okręgów PZD na rok 2021 (szerzej na ten temat Komunikacie KZ z dnia 9 lutego 2021 r.).

Krajowy Zarząd PZD zajął się tematem realizacji zadań inwestycyjno-remontowych  w ROD w 2021 roku. W podjętej w tej sprawie uchwale  nr 22/2021 upoważnił zarządy ROD do występowania w bieżącym roku z wnioskami i zawierania umów dotyczących wsparcia finansowego przyznawanego w ramach dotacji z budżetów gmin przed uzyskaniem zgody walnego zebrania/konferencji delegatów na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD w sytuacji, gdy terminy naboru wniosków lub terminy zawarcia umów na dotacje celowe upływają przed  terminem wz/kd.

Krajowy Zarząd PZD po analizie sytuacji prawnej ROD, podjął uchwały w sprawie likwidacji części ROD i regulacji prawnych gruntów ROD. Uchwały dotyczyły ROD „Kolejarz w Chodzieży (Okręg w Pile) oraz ROD im. Konopnickiej w Bierutowie (Okręg we Wrocławiu). Zgodnie ze swoimi kompetencjami Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył także odwołania od uchwał okręgowych zarządów: w Legnicy - w sprawie ROD „40-lecia” w Legnicy oraz Toruńsko-Włocławskiego - w sprawie ROD „Kotwica” w Toruniu w obydwu przypadkach pozostawiając w mocy uchwały Okręgowych Zarządów PZD.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z informacją na temat wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Związku przygotowaną na postawie informacji z okręgów PZD. Po zapoznaniu się ze stopniem zaawansowania działań zwrócił uwagę na to, że ostatecznym terminem uruchomienia PPK dla podmiotów zatrudniających jest 23 kwietnia 2021 r., dlatego też stale będzie monitorował wykonanie obowiązku przez jednostki organizacyjne PZD.

W najbliższym czasie Krajowy Zarząd PZD planuje zorganizowanie narady dla dyrektorów biur i prezesów okręgów PZD, dlatego podczas posiedzenia przedyskutowano ten temat i ustalono tematykę narady. Za najważniejsze sprawy, które należy niezwłocznie omówić z prezesami okręgów i dyrektorami biur uznano wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD, w tym wytyczne do sporządzenia sprawozdań i preliminarzy finansowych dla ROD i Okręgów, inwestycje w ROD, działania PZD w sprawie opłat wodnych, propozycje PZD do nowelizacji ustawy śmieciowej oraz pracownicze plany kapitałowe. Kolejne narady, jakie są w planach Krajowego Zarządu to narada radców prawnych i dyrektorów biur okręgów oraz inspektorów ds. inwestycji. Narady zaplanowane są na marzec br.

Ponadto Krajowy Zarząd PZD zadecydował o udzieleniu wsparcia finansowego Okręgowemu Zarządowi Podkarpackiemu na wyposażenie w sprzęt techniczny nowych Ośrodków Finansowo -Księgowych w Sanoku i Dębicy.

Na koniec posiedzenia powrócono do bardzo ważnego tematu dla ROD, jakim są działania w sprawie zwrotu zawyżonych opłat wodnych naliczanych rodzinnym ogrodom działkowym oraz stanowiska Wód Polskich. Krajowy Zarząd PZD przyjął pismo do Ministra Infrastruktury dotyczący tego problemu.

ZRS

Facebook