Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 30 lipca br.

2021-08-02 15:47
W dniu 30 lipca br. Krajowy Zarząd PZD obradował zdalnie na swoim kolejnym posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.
 
Dwa pierwsze omawiane tematy dotyczyły spraw finansowych. Po szczegółowym zreferowaniu przez Główną Księgową JK PZD Mirosławę Marks, Krajowy Zarząd przyjął preliminarze finansowe Okręgów PZD na 2021 rok. Następnie Główna Księgowa omówiła  podsumowanie tematu funkcjonowania ośrodków finansowo-księgowych na podstawie informacji przekazanych przez OZ. Prezes PZD podkreślił, że  jest to bardzo ważny temat, gdyż  Krajowy Zarząd PZD w roku 2019 mając na względzie fakt, że ośrodki finansowo-księgowe gwarantują zgodne z przepisami ogólnymi i związkowymi prowadzenie księgowości ROD, a ponadto nie obciążają tak kieszeni działkowców, jak biura rachunkowe podjął uchwałę, która zobowiązuje ROD do przystąpienia do OFK do końca roku 2021. Wiele ROD nie przeniosło jeszcze swojej księgowości do OFK, dlatego Krajowy Zarząd PZD postanowił, że ten temat będzie kontynuowany na posiedzeniu KR PZD, które odbędzie się 10 sierpnia 2021 r. Wówczas także zostaną podjęte dalsze decyzje dotyczące niezbędnych działań.
 
W ślad za tematem działalności medialnej okręgów PZD podejmowanym na ostatnim posiedzeniu KZ PZD, omówiono działalność medialną ROD. Podsumowanie będące oceną prowadzonych przez zarządy ROD stron internetowych przedstawiła Lidia Sosnowska z Działu Medialnego KR PZD. Krajowy Zarząd PZD ocenił, że ilość i jakość stron internetowych prowadzonych przez zarządy ROD jest niewystarczająca, a biorąc pod uwagę, że obecnie internet jest podstawowym przekaźnikiem informacji, warto zachęcać ROD do tworzenia i prowadzenia stron internetowych. Ten temat również będzie przedmiotem obrad X posiedzenia Krajowej Rady PZD.
 
KZ zajął się tematem rozliczania majątku na działce po śmierci działkowca. Uznał, że zarządy ROD nie zawsze wiedzą, jaka powinna być ich rola w rozliczeniach z tytułu majątku na działce, zwłaszcza po śmierci działkowca i jak ww. rozliczenia powinny wyglądać w zależności od tego, gdy prawo do działki jest przyznawane osobie bliskiej albo osobie obcej. Nie zawsze również wiedzą, jak postąpić, gdy nie są znani spadkobiercy zmarłego. W związku z tym Krajowy Zarząd PZD wydał wytyczne dotyczące rozliczania majątku na działce po śmierci działkowca. Opisują one podstawowe zasady związane z udziałem zarządów ROD w procedurze rozliczania nasadzeń i naniesień, stanowiących własność zmarłego działkowca.
 
Krajowy Zarząd PZD w następstwie omawianych na poprzednim posiedzdeniu wyników kontroli przeprowadzonych przez zespoły KKR w Okręgu Podkarpackim PZD oraz w ROD im. Zofii Urbanowskiej w Koninie oraz szczegółowej analizy protokołów z kontroli, wydał zalecenia dla OZ Podkarpackiego oraz w Kaliszu.
 
Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały w sprawach zmian w Rejestrze ROD KR PZD w związku z zastosowaniem specustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Hutnik” w Gostyniu, ROD ”50-lecia ZZK” w Ełku oraz ROD „Sona” w Ciechanowie. Ponadto stwierdził faktyczną likwidację części ROD „Kolejarz” w Nysie.
 
Zgodnie z posiadanymi kompetencjami, Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył odwołanie od uchwały OZ o odwołaniu zarządu ROD „Solidarność” w Mielcu, decydując o uchyleniu uchwały  i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia.
 
Krajowy Zarząd PZD wydał także wytyczne dotyczące nadawania Medalu z okazji 40-lecia PZD, który będzie przyznawany  tym działaczom, którzy dążyli do powstania Związku i zorganizowania jego struktur.
 
 
 
ZRS

 

 

 

 

 

Facebook