Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Poprawki PZD do specustawy uwzględnione

2021-08-13 11:52

W rządzie trwają prace nad specustawą ws inwestycji przeciwdziałających suszy. Akt ten ma wprowadzić uproszczone warunki przejmowania nieruchomości i wznoszenia obiektów służących zapobieganiu utratom wody. PZD czyni starania, aby nowe przepisy nie naruszyły interesów i praw działkowców. są tego pierwsze efekty.

We wrześniu 2020r. projekt specustawy przesłano w ramach konsultacji społecznych do PZD. Wynikało z niego, że w oparciu o ustawę mogą być realizowane inwestycje obejmujące znaczne obszary terenów. Stąd też Związek potraktował sprawę bardzo poważnie. Powołał zespół prawników, którzy dokonali analizy materiału zaproponowanego przez rząd. Efektem tych prac był szereg uwag. Z punktu widzenia działkowców szczególnie istotne były zasygnalizowane luki w proponowanych rozwiązaniach w zakresie prawa do odszkodowań i odtworzenia ogrodów w przypadku ich likwidacji ROD w oparciu o specustawę. Stąd też Krajowy Zarząd PZD przyjął, a następnie skierował do ministerstwa, specjalne stanowisko, w którym zawarł zastrzeżenia i propozycje konkretnych zmian do projektu.

Zasadniczo sprowadzały się one do trzech kwestii. Pierwszą były wspomniane wcześniej gwarancje praw działkowców i stowarzyszeń ogrodowych w przypadku likwidacji ROD. Kolejna grupa uwag dotyczyła skorygowania przepisów dotyczących zagadnień proceduralnych i obowiązków nakładanych na właścicieli gruntów w kontekście utrzymania urządzeń wodnych. Trzecim tematem poruszonym przez PZD, były propozycje rozszerzenia nowelizacji prawa wodnego o przepisy, które określałby pozycję prawną działkowca w zakresie poboru wód w sposób analogiczny do sytuacji osób prywatnych będących właścicielami nieruchomości. 

Jakkolwiek na stronach rządowych nie zamieszono jeszcze oficjalnych dokumentów, to najprawdopodobniej przynajmniej część z uwag zgłoszonych przez PZD została uwzględniona. W  ostatnich dniach w mediach pojawiły się bowiem informacje, że Ministerstwo Infrastruktury przychyla się do uzupełnienia projektu o przepisy odnoszące się do likwidacji ROD. Z wypowiedzi rzecznika resortu wynika, że do projektu zostaną wprowadzone przepisy gwarantujące działkowcom, że w przypadku likwidacji ROD w oparciu o specustawę otrzymają odszkodowania, a podmiot likwidujący będzie obowiązany do zapewnienia gruntu na odtworzenie ogrodu. Zatem przynajmniej w najistotniejszej kwestii, tj. zabezpieczenia praw działkowców na wypadek likwidacji ROD, interwencja PZD okazała się najwyraźniej skuteczna. Brak jest informacji nt. pozostałych uwag zgłoszonych przez Związek. Prace legislacyjne są jednak na początkowym etapie, a PZD zamierza w nich nadal aktywnie uczestniczyć.

rpr B. Piech 

Facebook