Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Pomoc prawna dla zarządów ROD i działkowców

2017-01-11 16:02

Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD, dnia 30 listopada 2016 roku, podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD.

Obsługa prawna będzie realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas, ma być dostępna dla wszystkich użytkowników - działkowcy oraz członkowie zarządów ROD będą mogli na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości wynikające z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD. Będą mogli uzyskać porady prawne w zakresie  interpretacji przepisów związkowych, członkostwa w PZD, warunków dzierżawienia działek przez działkowców, ustanawiania prawa do działek.

Ponadto, prawnicy wskażą, jakie czynności formalno-prawne należy podjąć w celu załatwienia konkretnej sprawy np.: przeniesienie prawa do działki, usunięcie drzewa z terenu działki, wjazd na tern ROD pojazdem mechanicznym czy budowa altany.

Prezydium KR PZD podjętą uchwałą stworzyło zarządom ROD dodatkowe wsparcie w zakresie obsługi prawnej. Zarządy ROD będą mogły korzystać z pomocy radcy prawnego w przygotowaniu pism składanych do sądu w imieniu PZD, oświadczeń oraz wniosków. Radcowie oraz prawnicy okręgu będą służyć zarządom ROD wsparciem, a w trudniejszych sprawach okręg będzie przejmował jej prowadzenie przed sądem. Członkowie zarządu ROD na każdym etapie działalności wynikającej 
z pełnionej funkcji w ROD będą mieli pewność, że ich działania pozostają w zgodzie z obowiązującymi przepisami związkowymi.

Wszystkie okręgi pracują nad przygotowaniem szczegółowych planów realizacji obsługi prawnej dla ROD. Niektóre okręgi już uruchomiły dyżury telefoniczne, tj.; okręg w Bydgoszczy, Częstochowie, Pomorski, w Kaliszu, Legnica, Lublin, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, w Pile, Podkarpacki, Sudecki, w Szczecinie, Śląski, Świętokrzyski, Toruńsko- Włocławski, a także we Wrocławiu. Działkowcy mogą konsultować zagadnienia prawne oraz uzyskać poradę „od ręki”. W wyznaczonych terminach działkowcy mogą korzystać z porad oraz konsultacji udzielanych przez  wyspecjalizowanych pracowników PZD oraz radców prawnych.

Krajowa Rada PZD zapewnia pomoc prawną dla działkowców oraz zarządów ROD, a także stoi na straży praw działkowców zajmując stanowisko we wszystkich istotnych sprawach dla ROD. Krajowa Rada kierując się szczególnymi potrzebami działkowców angażuje się w działania ROD na każdym etapie,  czuwa i aktywnie reaguje na zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących, współpracując 
z resortami, tak by przystosowywać tworzone regulacje prawne do warunków 
i w interesie ROD.  Pod nadzorem Krajowej Rady PZD okręgi przejmują i prowadzą sprawy roszczeń do gruntów ROD. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę działaniom publicystycznym Krajowa Rad dociera do dużej liczby odbiorców, zamieszczając publikacje o tematyce prawnej na łamach Zielonej Rzeczypospolitej, w Informatorze Działkowca, a także specjalnych broszurach. Istotne dla działkowców zagadnienia prawne oraz najnowsze zmiany w prawie związkowym, Krajowa Rada PZD wyczerpująco opisuje na stronach internetowych oraz zamieszcza odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Prawnicy Krajowej Rady świadczą wsparcie dla ROD udzielając porad prawnych podczas piątkowych dyżurów telefonicznych, 
w godzinach 10:00-15:00. Krajowa Rada odpowiada na zapytania kierowane drogą listowną oraz mailową dostarczając fachowej, indywidualnej interpretacji związkowych przepisów, a także analiz i wykładni przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie odnoszącym się do ogrodów czy konkretnych spraw ogrodowych. 

Aktualne informacje na temat prowadzonych porad prawnych dla ROD, będą zamieszczane na bieżąco na stronach internetowych okręgów oraz na stronie internetowej PZD (www.pzd.pl).

VLS

 
 
 
 
 
 
 
Facebook