Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Pomoc finansowa PZD dla ROD w 2021 roku

2022-01-05 15:52
Rodzinne Ogrody Działkowe przy realizacji zadań inwestycyjno- remontowych od lat korzystają ze wsparcia finansowego PZD, m.in. z nisko oprocentowanych pożyczek z Funduszu Samopomocowego, czy dotacji od jednostek organizacyjnych Związku.
 
Pomoc finansowa PZD dla ogrodów przeznaczana jest wyłącznie na budowę i modernizację infrastruktury w ROD lub remonty, w tym na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze ogólnoogrodowej powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 
Środki z Funduszy związkowych
 
Jedną z form pomocy finansowej dla ROD jest pożyczka z Funduszu Samopomocowego PZD. Tylko w 2021 roku Krajowy Zarząd PZD udzielił pożyczek dla 24 ogrodów na łączną kwotę 1 106 590 zł. Fundusz Samopomocowy jest funduszem celowym, którego środki są przeznaczane wyłącznie na udzielanie pożyczek wewnątrzorganizacyjnych, na rzecz ROD prowadzonych przez Związek.
 
Rodzinne Ogrody Działkowe w 2021 roku otrzymały również ogromne wsparcie finansowe w postaci dotacji z Funduszu Rozwoju ROD. Z tej formy pomocy skorzystało nawet 378 ROD, które otrzymały od PZD w sumie kwotę 3 350 618 zł.
 
Kolejną formą pomocy finansowej jest dotacja z funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD. W 2021 roku udało się pomóc w odbudowie zniszczonej infrastruktury w czterech ROD na łączną kwotę prawie 33 tys. zł. Każdy ogród, który ucierpiał wskutek klęski żywiołowej (powodzi, czy też wichury) mógł liczyć na taką pomoc.
 
W ramach kontynuacji w 2021 roku Programu budowy siedzib dla zarządów ROD, Krajowy Zarząd PZD przekazał kolejnym sześciu ROD dotacje w wysokości 60 000 zł, aby mogły one prawidłowo i efektywnie wykonywać swoje obowiązki.
 
Oczywiście zarówno pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD, jak i dotacje z Funduszu Rozwoju PZD, czy też Funduszu przeznaczonego na budowę siedzib udzielane są zgodnie z ściśle określonymi kryteriami, a także na podstawie odpowiednich wniosków Zarządów ROD, pozytywnie zaopiniowanych przez Okręgowe Zarządy PZD.
 
Wsparcie także ze strony samorządów
 
Ponadto, dzięki aktywności wszystkich struktur Związku ogrody mogą liczyć na pomoc finansową ze środków zewnętrznych. Środki jakimi dysponuje PZD są ograniczone, jednakże zapis art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych daje podstawy do ubiegania się o dofinansowanie z różnych programów samorządowych.
 
Praktyka pokazuje, że ścieżki te są coraz częściej wykorzystywane przez Zarządy ROD. Tylko w pierwszym półroczu 2021 roku ze środków zewnętrznych dotację uzyskało 390 ROD, na kwotę łączną 6 398 147 zł. W późniejszym terminie poinformujemy również o środkach zewnętrznych otrzymanych w ciągu z całego roku.
 
Dokonywana przez Związek analiza realizacji inwestycji i remontów również wskazuje wzrost udziału dofinansowania zewnętrznego. W 2017 r. środki zewnętrzne stanowiły 3 % wartości zadań, zaś w 2020 r. już 10 %. Świadczy to, o coraz większym docenianiu roli Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez społeczności lokalne. A jednocześnie pokazuje  konieczność aktywnego starania się ośrodki z funduszy samorządowych wszystkich struktur PZD, w tym samych Zarządów ROD ubiegających się o takie dofinansowanie.
 
W Rodzinnych Ogrodach Działkowych nadal jest dużo do zrobienia. Konieczne jest przeprowadzenie remontów i modernizacji istniejącej infrastruktury w wielu ROD. W planach są również zupełnie nowe inwestycje, na które również potrzebne są ogromne fundusze. Wymienione powyżej kwoty pokazują, że Zarządy ROD oraz działkowcy mogą liczyć na pomoc finansową Związku. Tak będzie także w 2022 roku.  
 
 
 
Sandra Dużmańska
Facebook