Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych w ROD miasta Chełmży.

2019-03-15 08:33
Dnia 12 marca 2019 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wodnik” w Chełmży, w piękny słoneczny dzień, odbył się teoretyczny i praktyczny pokaz cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych. Wykład oraz część praktyczną prowadził Pan Alfred Olszewski – długoletni ogrodnik i sadownik z wieloletnim praktycznym doświadczeniem. Pokaz prowadzony był na trzech działkach: nr 29, której użytkownikami są Państwo Jadwiga i Ryszard Balcerowscy, nr 24, której użytkownikami są Państwo Genowefa i Józef Strzałkowscy oraz nr 35, której użytkownikiem jest Pan Zdzisław Kowalczyk. Został on zorganizowany dla instruktorów społecznej Służby Instruktorskiej wszystkich szczebli.
Szkolenie otworzył Prezes ROD Pan Józef Strzałkowski, który powitał uczestników szkolenia oraz wykładowcę, a po wstępnym wprowadzeniu w dyskusję poprosił o zabranie głosu Panią Blandynę Łubkowską – starszego instruktora ds. ogrodnictwa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD, która podziękowała działkowcom za liczne przybycie. Następnie głos zabrał Pan Alfred Olszewski, który bardzo dokładnie i w zrozumiały sposób przedstawił zebranym zasady prawidłowego cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych. Po wykładzie teoretycznym nastąpił pokaz praktyczny ciecia, szczepienia i formowania. Prowadzący pokaz dokonał zabiegów na gruszy, jabłoni i śliwie. Teoretycznie omówił cięcie wiśni. Zaprezentował zebranym również kilka rodzajów szczepienia roślin takie jak: szczepienie na przystawkę, klinowanie, kożuchowanie i okulizacja. Zebrani zadawali bardzo dużo pytań i wykazywali ogromne zainteresowanie tematyką szkolenia. W szkoleniu udział brali instruktorzy SSI ze wszystkich pięciu ROD znajdujących się w Chełmży. Teoretyczne i praktyczne szkolenie z dziedziny cięcia drzew zostało bardzo pozytywnie odebrane przez zebranych, jak również przez prowadzącego szkolenie. 
Na zakończenie spotkania Prezes ROD „Wodnik” w Chełmży Pan Józef Strzałkowski oraz starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD Pani Blandyna Łubkowska podziękowali prowadzącemu za przygotowanie tak pouczającego wykładu oraz jeszcze raz podziękowali  zebranym za przybycie i wzięcie udziału w szkoleniu. Z obu stron padła deklaracja chęci ponownego odbycia takiego szkolenia. 
 
 
 
starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu
mgr Blandyna Łubkowska 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook