Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

PODZIĘKOWANIE Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 czerwca 2021 roku z okazji 40 rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

2021-06-29 14:15
PODZIĘKOWANIE
 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
 
z dnia 28 czerwca 2021 roku
 
z okazji 40 rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
 
 
 
W dniu dzisiejszym mija 40 lat od historycznego I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który położył fundamenty organizacyjne pod rozwój naszego Związku. Na tych solidnych podstawach zbudowaliśmy silną i zintegrowaną organizację, dzięki której nastąpił bezprecedensowy rozwój ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Późniejsze lata to już ciągła walka Związku o zachowanie ogrodów. Z  tej walki wyszliśmy zwycięsko, bo działaliśmy razem. Skutecznie bronimy swoich praw, niezależności i samodzielności, bo jesteśmy zintegrowani wokół wspólnych celów i w naszych sprawach milion rodzin mówi jednym głosem.
 
Związek to działkowcy. To milion ludzi zjednoczonych wokół słusznej idei. To dzięki nim mamy dzisiaj tysiące ogrodów, które służą działkowym rodzinom w trudnych czasach. Gdyby nie ogromne zaangażowanie całej rzeszy społecznych działaczy i szeregowych działkowców na przestrzeni ostatnich 40 lat, ogrody byłyby ledwo wspomnieniem, a miasta dawno zamieniłyby się  w betonowe pustynie.  
 
 Dlatego Krajowa Rada PZD pragnie podziękować wszystkim ludziom Związku, którzy zaangażowali się w walkę o istnienie ogrodów oraz prawa działkowców. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się społecznym działaczom pracującym każdego dnia w interesie ogrodów i działkowych rodzin. Na uznanie zasługują zarządy ROD, komisje rewizyjne wszystkich szczebli, okręgowe zarządy i wielotysięczna rzesza społecznych, ofiarnych, oddanych działaczy naszego Związku.
 
Jednakże z okazji 40-lecia I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD największe wyrazy uznania należą się tym wszystkim działaczom, którzy na początku lat 80-tych ubiegłego wieku doprowadzili do usamodzielnienia się ruchu działkowego. Nie byłoby bowiem obecnie Związku i tysięcy ROD, gdyby nie grupa ofiarnych ludzi, która postanowiła uskutecznić idee niezależności i samorządności w polskim ruchu ogrodnictwa działkowego. To dzięki ich ogromnej determinacji nastąpiło wyłączeniu ogrodów działkowych ze struktur państwowych i powołanie Związku. To oni również doprowadzili do uchwalenia przełomowej ustawy z 6 maja 1981 roku o pracowniczych ogrodach działkowych. Położyli więc prawdziwe podwaliny pod nowoczesne ogrodnictwo działkowe, które istnieje w Polsce. Bez tamtych działań trudno wyobrazić sobie ogrody działkowe w krajobrazie polskich miast. Dlatego też Krajowa Rada PZD składa ogromne podziękowania wszystkim weteranom ruchu działkowego, którzy zaangażowali się w stworzenie wielkiej rodziny działkowej zintegrowanej w ramach Polskiego Związku Działkowców.
 
 
 
 
 
                     KRAJOWA RADA
 
     POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
 
 
 
 
Facebook