• Slider 15

Podsumowanie inwestycji zrealizowanych w ramach konkursu ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim Polskiego Związku Działkowców umowy o powierzenie grantu podpisało aż 59 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, należy zwrócić tutaj uwagę na fakt, iż wszystkie wymienione wnioski są wnioskami indywidualnymi. Kwota z podpisanych umów wynosi aż 5 142 783,31 zł.

Dzięki realizowanym projektom Rodzinne Ogrody Działkowe „wzbogaciły się” o niebotyczną ilość cennego sprzętu, niemalże z najwyższej półki przeznaczonego do profesjonalnych działań polegających na pielęgnacji zieleni, wytwarzania kompostu oraz ściółki. Zakupiono łącznie aż 50 sztuk rębaków do gałęzi, 40 sztuk traktorów ogrodowych, 42 sztuki kosiarek, 48 sztuk pił do cięcia drewna, 47 sztuk wykaszarek, 59 wertykulatorów, 20 sztuk podkaszarek, 46 podkrzesywarek, 2 sztuki robotów koszących, 47 sztuk nożyc. Wszystkie zakupywane sprzęty wybierane były według potrzeb Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W celu wykorzystywania kompostu Rodzinne Ogrody Działkowe zakupiły łącznie 41 kompostowników, które zostały ustawione na terenach wspólnych ROD. Kreatywnością wykazali się przedstawiciele 3 ROD, którzy zdecydowali o zakupie metalowych skrzyń, w których przechowywane są zrębki powstałe w wyniku zrębowania materiału w rębaku.

ROD

Rodzinne Ogrody Działkowe zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2023r. mają służyć m.in. rekreacji, dla której zakupiono łącznie 74 urządzenia do rekreacji dla działkowców takie jak: ławo stoły, ławo stoły z planszami do gier w szachy, czy chińczyka, piłkarzyki zewnętrzne, betonowe stoły do tenisa stołowego, czy ławki.  

Dzięki zrealizowanym projektom w Rodzinnych Ogrodach Działkowych stanęło aż 168 tablic edukacyjnych, których zadaniem jest szerzenie wiedzy ekologicznej oraz ogrodniczej wśród działkowców oraz społeczności lokalnej. Tożsamą rolę spełnia również wybudowana w jednym z ROD ścieżka edukacyjna.

W ramach ekologii na ogrodach zamontowano łącznie 152 hotele dla owadów oraz 335 budek lęgowych, domki dla jeży oraz nietoperzy, co będzie miało znaczny wpływ na ekosystem. Dwa Rodzinne Ogrody Działkowe postawiły również pojemniki na plastikowe nakrętki, które będą przeznaczane na cele charytatywne.

W ramach rozwoju ogrodów działkowych zamontowano w nich aż 74 lampy solarne, które oświetlają tereny wspólne Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W ogrodach chętnie podejmowano w ramach grantu inwestycje takie jak: budowa monitoringu, budowa oświetlenia.

 

Poszczególne ogrody skorzystały z możliwości zrealizowania inwestycji: umacnianie drzew, modernizacja sieci energetycznej, modernizacja rowu melioracyjnego, utworzenie łąki kwietnej, utworzenie punktu pierwszej pomocy, budowa dróg, wymiana dachu świetlicy ROD.

Aż 18 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach środków z grantu zrealizowało zadanie „Sporządzenie planu zagospodarowania ROD na podkładzie geodezyjnym”. Sporządzenie aktualnego planu zagospodarowania ROD na podkładzie geodezyjnym pozwoliło na szczegółowe zewidencjonowanie ogrodu na mapie. Dotychczasowe plany znajdujące się w ogrodach nierzadko były niezgodne ze stanem faktycznym z uwagi na ich wiekowość, a także różnorodne sposoby dokonywania pomiarów przed laty.

Dwa Rodzinne Ogrody Działkowe otrzymały piękne, drewniane wiaty, które na co dzień służą do rekreacji, natomiast w trakcie imprez i uroczystości są doskonałe do zajmowania miejsc i zabawy.

Zorganizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs stworzył ogromną szansę dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na rozwój, poprawę jakości terenów zielonych oraz aspekty wizualne. Jak pokazują statystyki w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD w związku z konkursem nastąpiła bardzo duża mobilizacja, która pozwoliła na pozyskanie dużej ilości środków dla ogrodów z naszego Okręgu.

Na szczególną uwagę zasługuje również współpraca Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pracownicy Oddziału przez cały okres realizacji oraz rozliczania projektów wykazywali się olbrzymią empatią, cierpliwością i chęcią pomocy. Wspierali osoby pracujące przy projektach w sposób wzorowy, zawsze służyli dobrą radą. Współpraca ta była obopólna, gdyż z kolei pracownicy Okręgu związani z realizacją projektów na bieżąco reagowali na wezwania, czy też udzielali niezbędnych dla pracowników ARiMR informacji dotyczących projektów oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Oliwia Ciechomska – insp. ds. administracyjnych OZ PZD