Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Pierwsze w tym roku posiedzenie Okręgowej Komisji ds. odznaczeń PZD

2019-02-14 08:31

W dniu 12 lutego 2019 roku odbyło się pierwsze w roku 2019 posiedzenie Okręgowej Komisji ds. odznaczeń PZD. Spotkaniu przewodniczył Pan Mirosław Piechocki – Przewodniczący Okręgowej Komisji ds. odznaczeń PZD. Obecni byli również członkowie komisji: Pani Maria Piotrowska i Pan Tadeusz Szyszkowski oraz Pani Blandyna Łubkowska – starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu PZD.

Tematem obrad komisji było rozpatrzenie wniosków o przyznania srebrnego odznaczenia zasłużonego działkowca nadesłanych przez rodzinne ogrody działkowe oraz zaopiniowanie wniosków o nadanie złotej odznaki zasłużonego działkowca i odznaki „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” do Krajowej Rady PZD. Komisja pracowała kilka godzin sprawdzając, czy nadesłane wnioski spełniają wymagania formalne wymienione w uchwałach dotyczących przyznawania wyżej wymienionych odznaczeń. Podczas tego posiedzenia Komisja ds. odznaczeń PZD zaopiniowała pozytywnie wszystkie nadesłane przez ogrody wnioski.

Członkowie komisji wyrazili pozytywną opinię dotyczącą treści wniosków. Z roku na rok są one pisane coraz lepiej, Zarządy ROD stosują się do uwag przekazywanych przez Komisję ds. odznaczeń PZD, wypełniają wzory druków czytelnie co zdecydowanie usprawnią pracę komisji.

 

Przygotowała:

mgr Blandyna Łubkowska

starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu PZD

 

 

 

 

 

Facebook