Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Pierwsze spotkanie Kolegium Prezesów Miasta Torunia od czasów pandemii, mamy nowe władze!

2022-08-04 09:34

W miniony piątek odbyło się pierwsze od czasów pandemii spotkanie Kolegium Prezesów Miasta Torunia. Najważniejszym punktem narady był wybór nowych władz Kolegium, których zadaniem jest godna reprezentacja wszystkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Kolegium wyłoniło swoich przedstawicieli – przewodniczącym wybrany został Piotr Kociucki – Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „UMK” w Toruniu, zastępcą przewodniczącego Ryszard Jaskuła – Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu, a sekretarzem Beata Neuman – Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rekreacja” w Toruniu. Wyżej wymienieni wybrani zostali jednogłośnie.

Spotkanie Kolegium Prezesów Torunia miało bardzo bogatą tematykę, poruszono wiele kwestii i problemów, z jakimi borykają się zarządy ROD. Omówiono konkurs „Rozwój terenów zielonych poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych” ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgromadzeni przedstawiciele ROD chętnie wymieniali się swoimi zamierzeniami dot. wniosków zachęcając się wzajemnie do udziału w konkursie.  

Przedstawiono również problem gospodarki odpadami na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, który z roku na rok coraz bardziej się pogłębia. Wspólną decyzją Kolegium Prezesów Miasta Torunia było wystąpienie do Prezydenta Miasta Torunia, a także Przewodniczącego Rady Miasta Torunia o umożliwienie odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenów ROD. Wprowadzenie takiego rozwiązania wyeliminowałoby problem zanieczyszczania odpadami gabarytowymi terenów przyległych do Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Jednym z poruszonych tematów było również zachęcanie Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych do ubezpieczania majątku w ROD wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. W obecnych czasach jest to bardzo ważne, gdyż Rodzinne Ogrody Działkowe mają coraz to bogatszą infrastrukturę, bardzo często zarządzają wartościowym majątkiem. Odpowiedzialną decyzją jest ubezpieczenie ogrodu na wypadek ew. powodzi, pożaru, czy dewastacji. Również podjęcie decyzji o ubezpieczeniu ogrodu od odpowiedzialności cywilnej może ochronić w przyszłości ogród od wielu nieprzyjemności i kosztownych odszkodowań np. w przypadku wypadku na terenie ROD, pogryzienia przez bezpańskiego psa, który z niewiadomych przyczyn mógłby znaleźć się na terenie wspólnym ROD.

Podjęto również temat przestrzegania zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku, a także Statutu PZD odnośnie sankcji wynikających z zadłużeń w opłatach ogrodowych, a także z trwałego zaniedbywania działek. Przypomniano Prezesom ROD o konieczności egzekwowania przepisów Związkowych od takich użytkowników działek. Powodem poruszenia powyższego tematu był fakt, iż bardzo często zdarza się, iż zarządy ROD zwracają się z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu procedury wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej wobec działkowca, który zalega w uiszczaniu opłat ogrodowych np. 2 – 3 lata, choć procedura zgodnie z ustawą o rod mogła zostać wszczęta już po 6 miesiącach zaległości.

W trakcie całego spotkania wszyscy chętnie i licznie zabierali głos zadając pytania, a także wymieniając się między sobą doświadczeniem. Po zakończeniu narady padały liczne zapytania, kiedy odbędzie się następne spotkanie Kolegium Prezesów Miasta Torunia, gdyż z przyjemnością zamierzają w nim uczestniczyć.

Na szczególne podziękowanie zasługuje zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu, który na potrzeby Kolegium Prezesów Miasta Torunia udostępnił salę, a także zadbał o każdy szczegół – począwszy od przystrojenia, po poczęstunek, a także napoje gorące i wodę.

 

Oliwia Ciechomska - insp. ds. administracyjnych OZ PZD

Facebook