Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Petycja w sprawie zachowania ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie

2017-11-11 10:29

ROD im. Obrońców Pokoju to najstarszy ogród działkowy w Warszawie. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Warszawy zakłada utworzenie w jego miejscu ogólnodostępnego parku, targowiska oraz parkingu podziemnego. Takiemu rozwiązaniu kategorycznie przeciwstawiają się działkowcy i PZD. W dniu 16 października na terenie ogrodu odbyło się spotkanie z władzami miasta w tej sprawie, o czym informowaliśmy na naszej stronie (tutaj). Zarówno działkowcy, jak i mieszkańcy stolicy przekonywali władze Warszawy i miejskich planistów, że wolą w tym miejscu zachować ogród działkowy, a nie park.

Widmo utracenia działek, które dla wielu osób są dorobkiem całego życia spowodowało, że działkowcy napisali także petycję do władz Warszawy w obronie swojego ogrodu. Obecnie trwa zbieranie podpisów pod petycją. Jej treść publikujemy poniżej. Może się pod nią podpisać każdy, kto nie zgadza się z planami miasta dotyczącymi likwidacji najstarszego w Warszawie ogrodu.

Dlatego zachęcamy wszystkich działkowców i sympatyków ogrodnictwa działkowego do wsparcie działań na rzecz obrony ROD „Obrońców Pokoju poprzez podpisanie petycji w sprawie zachowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju w Warszawie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wierzbna. 

PETYCJA w sprawie zachowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju w Warszawie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wierzbna na terenie pomiędzy ulicami: Wołoską, Racławicką, Odyńca i Aleją Niepodległości. 

 

My: Działkowcy, Mokotowiane, Warszawiacy, przyjaciele Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju w Warszawie i sympatycy idei ogrodów miejskich, apelujemy, aby w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wierzbna znalazł się zapis chroniący Rodzinny Ogród Działkowy przed likwidacją. Nie godzimy się na założenie tymczasowego istnienia ogrodu i jego okrojenie lub całkowitą likwidację.   Dlaczego bronimy ROD im. Obrońców Pokoju?  

1) Historia Rodzinny Ogród Działkowy im. Obrońców Pokoju w Warszawie został założony w 1902 przez Kazimierę Proczek, założycielkę Katolickiego Związku Kobiet Polskich (wraz z Cecylią Plater-Zyberk). Ogród jest drugim najstarszym w Polsce i najstarszym na Mazowszu ogrodem działkowym. Stanowił schronienie podczas drugiej wojny światowej, był świadkiem przemian urbanistycznych i ustrojowych stolicy.  

2) Ekologia Ogród działkowy przewyższa park pod względem bioróżnorodności. Oznacza to, że tradycyjny park będzie ekosystemem znacznie uboższym i mniej wartościowym ekologicznie. Realizacja projektu parku będzie wiązała się z ingerencją w stan istniejący - schronienie stracą zwierzęta i owady. Na tym terenie żyją liczne gatunki chronione.  

3) Dzielnica Charakter parku, możliwość organizacji imprez masowych i istnienia punktów gastronomicznych oznacza znaczącą zmianę funkcjonalną przestrzeni. Mieszkańcy muszą liczyć się z hałasem, zwiększeniem ruchu samochodowego i liczby użytkowników.  

4) Miasto Rodzinny Ogród Działkowy jest częścią zielonego klina łączącego odległe części miasta. Bez względu na opinie dotyczące naukowych dowodów na skuteczność klinów napowietrzających, urbanistyczna wartość zielonych pasm jest niezaprzeczalna. Ogród znajdujący się w centrum miasta, w doskonale skomunikowanym miejscu, powinien zostać uznany za element urbanistyczny o unikalnym charakterze. Razem z Parkiem Dreszera i Ogrodem Jordanowskim tworzy spójny, zielony ciąg trzech pól o zróżnicowanym i uzupełniającym się charakterze.  

5) Ekonomia Ogród finansuje się sam. Miasto nie ponosi kosztów związanych z pielęgnacją zieleni, gospodarką odpadami czy utrzymywaniem porządku.  

6) Przyszłość Przy wsparciu Miasta, ogród ma szansę stać się przestrzenią jeszcze bardziej przyjazną i otwartą dla mieszkańców Warszawy. Istnieje wiele możliwości modernizacji, które pozwolą na lepszą komunikację – utworzenie dodatkowego przejścia północ-południe i remont alejek, poprawę estetyki, wyposażenie w kosze czy oświetlenie, tworzenie dodatkowych przestrzeni ogólnodostępnych itp. Rodzinny Ogród Działkowy jest przestrzenią wartościową pod względem społecznym i edukacyjnym. Może zostać wykorzystany do organizacji zielonych lekcji i warsztatów dla uczniów szkół i przedszkolaków.

Podpisać można się TUTAJ  https://www.petycjeonline.com/ratujmyogrod )

Facebook