Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Perspektywy rozwoju ogrodów działkowych w Okręgu Toruńsko-Włocławskim

2018-01-12 15:20

Ogrody działkowe od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Jednak w ostatnich latach zainteresowanie posiadaniem własnej działki jest jeszcze większe, co widoczne jest szczególnie w dużych miastach. Zasadne wydaje się więc stwierdzenie, iż rozwój ogrodów działkowych jest potrzebny.

Największą trudnością wydaje się być brak wolnych terenów pod ogrody działkowe w dużych miastach, a więc tam, gdzie potrzeby tworzenia działek są największe. Kompromisem może być zatem rozwój dotychczasowych ogrodów działkowych, 
w szczególności poprzez remont obecnej infrastruktury, a także w miarę możliwości odtworzenie zlikwidowanych ogrodów. By ogrody działkowe mogły się rozwijać, potrzebna jest także zmiana w myśleniu o ogrodach działkowych. Dziś działki to nie tylko miejsca realizacji osobistych pasji, ale miejsce spotkań rodzin, społeczności, pokoleń oraz integracji społeczeństwa. Dzięki Otwartemu Programowi Społecznego Rozwoju ROD funkcje te są coraz lepiej pokazywane 
i odkrywane. Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystywanie ogrodów w edukacji poprzez przekazywanie działek szkołom i przedszkolom, a także tworzenie ścieżek edukacyjnych. W tej dziedzinie szczególnie mocno swoją aktywność prezentują ogrody w Toruniu i Grudziądzu. Ogrody działkowe mogą także stać się ostoją dla powiększającej się grupy seniorów. Już teraz w wielu ogrodach tworzone są warsztaty i zajęcia dla tej grupy wiekowej. Powstają kluby seniora, zajęcia komputerowe, artystyczne i inne tego typu propozycje aktywności dla najstarszych. W dziedzinie propagowania szerszego wykorzystania ogrodów wciąż wiele jest jeszcze do zrobienia. By tak się stało, potrzebna jest jednak szersza promocja ROD i pokazywanie możliwości ich wykorzystania w realizacji wielu, różnorodnych potrzeb społeczności lokalnych.

 

Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD nieustająco bada zainteresowanie działkami w swoim regionie. Stąd też wiadomo, iż od kilku lat w województwie kujawsko-pomorskim obserwujemy rosnący popyt na wolne działki. Widać to w szczególności po liczbie nowych działkowców, która rośnie z roku na rok.  Tylko w ostatnim roku w ogrodach działkowych w naszym Okręgu przybyło 728 nowych użytkowników. Pomimo, iż nie są prowadzone listy oczekujących na wolne działki, na podstawie ilości zapytań szacujemy, iż w Toruniu i Grudziądzu jest co najmniej 100 osób zainteresowanych dzierżawą działki w ROD. Powodów rosnącego zainteresowania działkami jest wiele. Dane statystyczne Urzędu Marszałkowskiego pokazują, że województwo kujawsko-pomorskie ma jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia w Polsce. Sytuację utrudnia mała liczba nowo powstających miejsc pracy oraz duże zagrożenie jej utratą. W efekcie zarobki są tutaj na jednym z najniższych poziomów w kraju. Stąd też młode rodziny z dziećmi upatrują w działce nie tylko miejsca na ekonomiczny i zdrowy wypoczynek dla siebie i dzieci, ale także jako materialne wsparcie w postaci uprawianych warzyw i owoców. Zainteresowanie działkami wykazują także seniorzy. Grono osób w wieku emerytalnym powiększa się z roku na rok, wiele z tych osób poszukuje dla siebie nowego zajęcia, a także środowiska, w którym będzie można realizować swoje pasje i zainteresowania. Przyśpieszone starzenie się społeczeństwa w naszym województwie spowoduje narastanie potrzeb opiekuńczych i zdrowotnych ludzi starszych oraz konieczność znalezienia skutecznych sposobów na rozwiązywanie wielu problemów związanych ze starością.

Odpowiedzią na te potrzeby zarówno rodzin, jak i seniorów, mogą stać się ogrody działkowe. Wolne działki znajdują się tylko w małych miejscowościach i na wsiach, gdzie ze względów zrozumiałych wiele osób posiada swoje domy wraz z ogrodami, dlatego zainteresowanie działkami jest tam zdecydowanie mniejsze niż w dużych miastach. Wolne działki znajdują się m.in. w Chełmży, Rypinie, Przybranowie, Radomicach czy Kikole. Jednak zupełnie odmienna sytuacja panuje w większych miastach, tj. w Toruniu i Grudziądzu, gdzie ze względu na przeprowadzone w ostatnich latach likwidacje części ogrodów pod inwestycje drogowe, znacząco zmniejszyła się ilość działek i obecnie z całą stanowczością można stwierdzić, iż jest ona niewystarczająca. Jeśli chodzi o duże miasta regionu, to jedynie we Włocławku, gdzie znajduje się dużo ROD blisko siebie, nie ma zapotrzebowania na nowe działki, a obecna ich ilość jest w zupełności wystarczająca na potrzeby ok. 111 tys. mieszkańców tego miasta. Co więc stoi na przeszkodzie w rozwoju i tworzeniu nowych ogrodów i działek w miejscach, gdzie występuje duży popyt na działki? Jak wynika z rozmów i spotkań prowadzonych z władzami tych miast, gminom brakuje wolnych terenów pod ogrody działkowe. Tymczasem władze Torunia i Grudziądza są zobowiązane do odtworzenia zlikwidowanych ogrodów na mocy ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku. Zgodnie z zapisami  tej ustawy, podmiot likwidujący ogród powinien zapewnić teren zamienny za likwidowany ogród i odtworzyć w nim infrastrukturę techniczną, odpowiadającą infrastrukturze likwidowanego ROD. W Toruniu do odtworzenia jest ogród o wielkości ok. 9,5 ha, zaś w Grudziądzu – ponad 5 ha. Władze tych miast zwlekają z jakimikolwiek propozycjami w tej sprawie, co źle rokuje w przypadku planów budowy czy rozbudowy ogrodów działkowych. W przygotowaniu są już kolejne inwestycje drogowe, które znów pomniejszą dotychczasowy areał ogrodów. Według prognoz Okręgu zarówno w Toruniu jak i Grudziądzu, występuje zapotrzebowanie na co najmniej 2 ogrody po 100 działek każdy.

 

Biorąc pod uwagę, iż praktycznie pozostałe ogrody znajdują się głównie w centrach tych miast, brak jest możliwości ich rozbudowy, dlatego też jedyną możliwością pozostaje budowa nowych ROD w ramach przekazania terenów zamiennych przez gminy. Obecnie rozwój rozumiany jako budowa nowych ROD jest w pewnym sensie zahamowany przez samorządy i brak wolnych terenów, dlatego konieczne jest dalsze aktywne prowadzenie rozmów przez działaczy okręgowych PZD z włodarzami miast. Dzięki temu możliwa będzie realizacja założonych celów i wypełnienie zobowiązania samorządów względem PZD i działkowców. Nie oznacza to, iż w tym czasie ogrody mają trwać w stagnacji. Wręcz przeciwnie.

Dlatego też ROD w województwie kujawsko-pomorskim nieustająco przeobrażają się i modernizują przy wsparciu środków z okręgowego zarządu, a także ze środków, które coraz częściej można pozyskać w różnoraki sposób od samorządów. Niestety środki te są dość ograniczone. Jednak to właśnie tutaj aktualnie możliwy jest największy rozwój ogrodów - poprzez remonty i budowę infrastruktury. Szczególnie popularne wydaje się w tym zakresie korzystanie ze środków dostępnych w ramach budżetów obywatelskich. Gminy odmawiają bowiem bezpośrednim prośbom o dofinansowanie, tymczasem środki w ramach budżetów obywatelskich dostępne są dla każdego, wystarczy zmobilizować działkowców, rodziny i znajomych do głosowania na działkowy projekt. W ostatnich dwóch latach działkowcy z dwóch ogrodów wywalczyli niemałe pieniądze z budżetu partycypacyjnego Włocławka na potrzebne inwestycje ogrodowe i około ogrodowe.  Także w Toruniu jeden z ogrodów dzięki głosom zdobytym w głosowaniu na budżet obywatelski otrzymał aż 200 tys. złotych dofinansowania budowy wodociągu. Z kolei w Rypinie działkowcom udało się przekonać urząd miasta do udzielenia dotacji celowej na budowę wodociągu. Również Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD jako priorytetowe traktuje dofinansowywanie inwestycji związanych z podstawową infrastrukturą, tj. sieć wodociągowa, energetyczna czy budynki administracyjne. Tylko w 2017 roku na potrzeby remontów infrastruktury, biur, świetlic, domów działkowca wydano ze środków OZ PZD niespełna 240 tys. złotych. To niezwykle ważne, by także w bieżącym roku działkowcy podejmowali starania o pozyskanie tych środków, które dostępne są w ramach budżetów obywatelskich.

 

Jakie zadania stoją przed środowiskiem działkowym i PZD? Zbliża się sezon walnych zebrań członków PZD w ROD. To doskonała okazja nie tylko do podsumowań dotychczasowej działalności, ale także zaplanowanie następnych etapów działania w zakresie poprawy zagospodarowania ogrodów oraz okazja do podjęcia uchwał o kolejnych, potrzebnych inwestycjach lub remontach. Cele, jakie zostały wyznaczone przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD związane ze wdrażaniem „Programu Rozwoju ROD”, stawiają przed wszystkimi strukturami Związku szereg ważnych i przełomowych zadań. Dlatego niezbędne jest, by w pracę nad tym programem zaangażowały się wszystkie struktury Związku, 
w szczególności zaś zarządy ROD oraz Kolegia Prezesów, które winny podejmować szeroko zakrojone działania na polu lokalnym. Chodzi o szerokie promowanie ogrodnictwa działkowego  wśród lokalnej społeczności, nawiązywanie bliskiej współpracy z lokalnymi samorządami oraz przekonywania lokalnych włodarzy do wspierania dotacjami inwestycji w ogrodach działkowych. Dziś te środki wciąż przekazywane są dość skromnie, dlatego potrzeba wiele wysiłku, by ten stan rzeczy zmienić.

Działkowcy z PZD powinni nie tylko czekać na płynące od różnych podmiotów propozycje, ale przede wszystkim powinni sami wyjść z własną inicjatywą. Pomocne w tym może okazać się np. posiadanie  swojej reprezentacji w każdym powiecie, mieście, gminie oraz dzielnicy i aktywnie uczestniczyć we wszelkich spotkaniach lokalnych, po to, by promować idee ogrodnictwa działkowego oraz potrzebę dalszego rozwoju ROD. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. Jeśli zaczniemy działać bez zwłoki, to za parę lat nasze ogrody działkowe będą ostoją nie tylko dla 4 milionów działkowców, ale dla całego społeczeństwa.

 

 

Piotr Gadzikowski

Prezes Okręgowego Zarządu

Toruńsko-Włocławskiego PZD

 

          

Facebook