Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Ostatnie w 2021 roku posiedzenie Krajowego Zarządu PZD

2021-12-29 12:38
W dniu 28 grudnia br. Krajowy Zarząd PZD obradował na ostatnim w tym roku posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, które odbywało się zdalnie, uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt.
 
Pierwszym omawianym tematem był plan wydawniczy na rok 2022. Prezes zreferował propozycje, które licznie wpłynęły z Okręgowych Zarządów PZD. Spośród tych propozycji zostały wybrane takie, które najpełniej odpowiadają na potrzeby poszerzenia wiedzy ogrodniczej działkowców, szczególnie w związku z ograniczoną możliwością przeprowadzenia szkoleń z powodu epidemii. W Otwartym Planie Wydawniczym na rok 2022 przyjętym przez Krajowy Zarząd PZD znalazło się 11 broszur o tematyce ogrodniczej, 5 plakatów  do wywieszenia na tablicach informacyjnych w ROD również o tematyce ogrodniczej, broszury przydatne dla organów PZD o tematyce statutowo-organizacyjnej, a także 2 książki promujące PZD.
 
Pod koniec każdego roku Krajowy Zarząd ocenia telefoniczne dyżury prawne w Okręgach i Jednostce Krajowej, dlatego też po przedstawieniu przez r.pr. Monikę Pilzak z Biura Prawnego JK PZD podsumowania tematu w odniesieniu do całego roku, KZ PZD podjął uchwalę w sprawie telefonicznych dyżurów prawnych PZD w 2021 roku.  Stwierdził w niej, że telefoniczne dyżury prawne w roku 2021, podobnie jak i w poprzednich latach są bardzo potrzebne i przydatne, co potwierdza duże zainteresowanie działkowców oraz członków organów PZD. Krajowy Zarząd PZD postanowił, że w roku 2022 dyżury telefoniczne będą kontynuowane zarówno w Okręgach, jak i JK PZD.
 
Krajowy Zarząd PZD na wnioski Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD postanowił dokonać zmian w Rejestrze ROD PZD statusu ROD „Laura”  oraz ROD „Barbórka” w Siemianowicach Śląskich  z czasowych na stałe. Ponadto dokonał skreślenia z Rejestru ROD PZD ogrodu „Nad Białą” w Grybowie oraz „Zgoda” w Bieczu (Okręg Małopolski) w związku z wyodrębnieniem się tych ROD na podstawie ustawy o ROD.
 
Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył wniosek zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD im. St. Staszica w Oławie o stwierdzenie nieważności uchwały OZ we Wrocławiu, utrzymując w mocy zaskarżoną uchwałę. Zatwierdził także uchwałę OZ Toruńsko-Włocławskiego w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej działkowiczki z ROD „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu, która w raz z rodziną stale zamieszkuje na terenie ROD.
 
Dużą część posiedzenia poświęcono tematowi dotyczącemu rozmów podczas spotkania z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedstawiciele PZD uczestniczący w spotkaniu, które odbyło się w dniu 21 grudnia br.  - Prezes PZD, r.pr. Bartłomiej Piech Dyrektor Biura Prawnego i Mariola Kobylińska Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami przybliżyli członkom KZ PZD przebieg spotkania i wstępne ustalenia, jakie na nim zapadły. Na spotkaniu Agencja przekazała wstępne założenia dla wsparcia finansowego dla ROD poprzez realizację wspólnego programu „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Temat ten wymaga jednak szczegółowego opracowania i dostosowania do założeń programu, co zostanie dokonane przy udziale Okręgowych Zarządów PZD oraz kolejnych ustaleń z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Krajowy Zarząd PZD przyznał dotację na wyposażenie nowotworzonego przez OZ Opolski Ośrodka Finansowo-Księgowego w Kędzierzynie-Koźlu.
 
Na koniec posiedzenia, I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak złożył Prezesowi PZD w imieniu Krajowego Zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD najlepsze życzenia imieninowe i noworoczne. Prezes PZD równie serdeczne życzenia przekazał dla członków KZ oraz KKR.
 
 
 
ZRS
Facebook