Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Ostatnie prace w ROD "Nad Strumykiem" w Toruniu przed zimowym snem ogrodu.

2017-11-15 08:40
Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu ROD "NAD STRUMYKIEM" podjęto decyzję o dodatkowych pracach jeszcze w tym roku na rzecz Ogrodu mających na celu poprawę estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Konieczność wykonania nowego utwardzonego polbrukiem wynikała z uciążliwości wystawiania pełnych pojemników z odpadami komunalnymi i surowcami wtórnymi. Ponadto wystąpiła pilna konieczność naprawy chodnika i wykonanie łagodnego podjazdu przy bramce wejściowej. Prace te wzorowo wykonali działkowcy koledzy Stanisław Saja i Stanisław Rożeński.
Również w celu wzmocnienia dolnej części ogrodzenia (zabezpieczenia przed odgięciem kątowników i wejścia na teren Ogrodu) na odcinku 250 metrów przyspawano pręty uniemożliwiając w ten sposób odgięcie i dewastację ogrodzenia. Dzięki wydajnej pracy Zastępcy Prezesa kolegi Jana Burek i Sekretarza Stanisława Lutomirskiego prace zostały wykonane bardzo szybko. 
Na posiedzeniu Zarządu rozmawialiśmy również o zadaniach na 2018 rok. Jednomyślnie podjęto decyzję, która zostanie przedstawiona na Walnym Zebraniu do akceptacji o montażu na istniejącym placu zabaw dodatkowych podwójnych urządzeń siłowni napowietrznych - rower i wioślarz, biegacz i orbitrek oraz wyciąg i prasa występując jednocześnie do OZ PZD z wnioskiem o dotację na wykonanie zadania. Działkowcy więc będą mieli możliwość poprawienia swojej tężyzny, kondycji i sprawności fizycznej mając jednocześnie na oku bawiących się na placu zabaw dzieci lub wnuków. 
 
Prezes Zarząd ROD "Nad Strumykiem"
Edward Lange  
 
 
 
Facebook