Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Ostatnie pożegnanie Śp. Edwarda Śmigielskiego

Ostatnie pożegnanie Śp. Edwarda Śmigielskiego - Galeria 3

 W sobotnie mroźne południe pożegnaliśmy długoletniego prezesa okręgowego zarządu toruńsko-włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, naszego kolegę Śp. Edwarda Śmigielskiego. W tej jakże smutnej uroczystości licznie brali udział działkowcy z całego okręgu, w tym wszystkie poczty sztandarowe. Jak ogromnym uznaniem cieszył się Edward Śmigielski w naszym środowisku może świadczyć fakt, że w Jego pożegnaniu licznie uczestniczyli delegaci z okręgów ościennych.

 

 

 

W imieniu działkowców, jak również władz Polskiego Związku Działkowców oraz Okręgowego Zarządu zmarłego Honorowego Prezesa OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD, pożegnał obecny Prezes OZ PZD p. Piotr Gadzikowski. Poniżej zamieszczamy treść mowy pogrzebowej wygłoszonej nad miejscem wiecznego spoczynku kolegi Edwarda Śmigielskiego.
 
 
 
 
Przyjaciele, sąsiedzi i znajomi!
 
            Żegnamy dzisiaj Drogiego nam Edwarda, który swoją osobowością, wiedzą i doświadczeniem życiowym jednał sobie wiele osób, zawsze tworzył przyjazną atmosferę w środowisku, w którym przyszło mu być kochającym mężem, ojcem, bratem, teściem oraz dziadkiem. Dziś nie ma Go już wśród nas, ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach.
            Jego wielką życiową pasją była działka, zawsze chętny do pomocy innym, ogromny społecznik, propagator rozwoju ogrodnictwa działkowego oraz idei Polskiego Związku Działkowców, przez blisko 19 lat wzorowo wypełniał obowiązki Prezesa Okręgowego Zarządu Okręgu Toruńskiego a potem Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców jak również członka Krajowej Rady PZD. Po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD z uwagi na problemy zdrowotne, jednogłośnie członkowie OZ podjęli decyzję o nadaniu Edwardowi tytułu Honorowego Prezesa. Był osobą niezmiernie cenioną w środowisku działkowców i to nie tylko w naszym regionie, ale całym kraju. Pozostawił po sobie ślad swojej działalności w regionie od Włocławka poprzez Grudziądz, Chełmżę, Chełmno aż po najbliższe jego sercu miasto, jakim zawsze był Toruń. Jego zaangażowanie i oddanie sprawie działkowców pozostanie nieocenione.
            Trudno go nam będzie zastąpić i dorównać. Polski Związek Działkowców poniósł niepowetowaną stratę.
Dziś żegnają Ciebie drogi Edwardzie delegacje oraz poczty sztandarowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Torunia, Włocławka, Grudziądza, Chełmży oraz Chełmna. Będzie nam Ciebie zawsze brakować. Byłeś z nami zawsze, zarówno w dobrych jak i złych chwilach służąc swoją dobrą radą. Dziś pozostawiasz nas osieroconych.
 
 
 „Umiera się nie, dlatego by przestać żyć,  lecz po to  by żyć inaczej”
 
Byłeś naszego życia ozdobą i tak wcześnie  rozłączył nas Bóg z tobą,  módl się za nami do Pana w niebie  abyśmy  godni kiedyś  dołączyli  do Ciebie.
 
Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
 
Pogrążeni w głębokim smutku
Działkowcy okręgu toruńsko-włocławskiego, Członkowie i pracownicy biur Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD.
 
Wypełniając prośbę Prezesa Polskiego Związku Działkowców p. Eugeniusza Kondrackiego pragnę przekazać najgłębsze wyrazy współczucia dla małżonki śp. Edwarda, jak i Jego najbliższych. Prezes Związku jak również Krajowa Rada PZD zawsze bardzo wysoko ceniła pracę i osobowość oraz poświęcenie żegnanego dziś, drogiego naszym sercom śp. Edwarda Śmigielskiego.
 
 
Drogi Edwardzie, nie mówimy dziś Tobie żegnaj, a jedynie do zobaczenia na łonie wiecznie kwitnących ogrodów.
 
 
 
 
 
Ostatnie pożegnanie Śp. Edwarda Śmigielskiego - Galeria 4

 

Komentarze

Komentarz
Facebook