Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Opłata wynikająca z § 148 ust. 4 i5 projektu Statutu PZD

 

Zgodnie z przepisami ustaw prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) oraz ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40) – każda organizacja pozarządowa jaką jest stowarzyszenie ogrodowe, utrzymuje się sama z składek członkowskich i innych opłat zbieranych w ramach struktur organizacji. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych oprócz wprowadzenia nowej formy organizacji – stowarzyszenia ogrodowego, jednocześnie mocno ograniczyła możliwości jej utrzymywania. Ustawodawca mając na względzie cel publiczny oraz wyższe cele działalności statutowej stowarzyszeń ogrodowych wprowadził zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Zawęziło to właściwie sposób finansowania kosztów działalności organizacji.
Powszechnie wiadomo, że prowadzenie jakiejkolwiek działalności organizacyjnej pociąga za sobą koszty obsługi finansowej, obsługi prawnej, płac pracowników i specjalistów, obsługi bieżącej i administracyjnej oraz innych opłat publicznoprawnych. Takie koszty będzie ponosić każda organizacja bez względu na jej wielkość czy też zakres działania. Dodatkowo w organizacjach działkowych dochodzą szczególne koszty zarzadzania ogrodami działkowymi, obsługi terenowo-prawnej, występowania w postępowaniach administracyjnych, prowadzenia negocjacji z organami administracji publicznej itp.
Paradoksalnie, im większa organizacja działkowa – tym mniejsze koszty jej utrzymania będzie ponosić poszczególny działkowiec. Tak jest właśnie w Polskim Związku Działkowców. Wynika to nie tylko z większej ilości działkowców, którzy opłacają opłaty ogrodowe, ale także z tego, że ogrody w dużej części nie muszą ponosić kosztów wyspecjalizowanej obsługi finansowej czy prawnej – korzystając z tego co oferują jednostki terenowe i krajowe. Oprócz tego, jedna większa organizacja ma większy wpływ i możliwości redukowania kosztów w oparciu o negocjacje z różnymi partnerami.
Ponadto, powyższe obciążenia finansowe nie są związane z działalnością członkowską organizacji, a zarządzaniem ogrodami, realizowanym na wszystkich szczeblach PZD. Należy przy tym pamiętać, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych wprowadziła rozdzielność pomiędzy członkostwem w organizacji a posiadaniem działki w ogrodzie przez nią zarządzaną. Zatem bez odpowiedniej regulacji statutowej mogłoby się zdarzyć, że osoby korzystające z działek w ROD jedynie jako działkowcy, a nie członkowie PZD, nie ponosiliby opłat w związku z działalnością ogrodu. Wychodząc z takiego założenia, oraz ze względu na wymóg art. 47 ust. 1 punkt 3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wprowadzono do projektu statutu zapis § 148 ust. 4 i ust. 5, który jest właśnie realizacją obowiązku pokrywania kosztów działalności ogrodów przez wszystkich działkowców z nich korzystających.   
Rolą Krajowej Rady PZD będzie określenie całkowitych kosztów działalności organizacyjnej związanej z zarządzaniem ogrodami działkowymi oraz zasad udziału ogrodów w ich finansowaniu (wysokość kosztów, ich podział na poszczególne szczeble organizacji itp.). Wyznaczoną przez Krajową Radę opłatę będą uwzględniać walne zebrania ogrodowe przy podejmowaniu uchwał w zakresie opłat ogrodowych obowiązujących wszystkich działkowców z danego ogrodu. Mechanizm ten, przy powyższych założeniach, pozwoli utrzymać ogrody działkowe oraz pomóc w pokrywaniu kosztów ogrodowej działalności na wyższych szczeblach, przy jak najmniejszym obciążeniu po stronie indywidualnych działkowców.
Artur Lemański
OZ Gdańsk

 

Komentarze

Komentarz
Facebook