Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Okres sprawozdawczości w Okręgu Toruńsko-Włocławskim rozpoczęty od połączenia dwóch niewielkich ROD.

2020-02-28 09:40
Sezon sprawozdawczy w Rodzinnych Ogrodach Działkowych - rozpoczęty. Mimo, że jeszcze umysły nie ochłonęły po szkoleniach przygotowujących do zebrań sprawozdawczych, pierwsze walne zebranie odbyło się w grudziądzkiej Marinie, wśród pięknych widoków na grudziądzką panoramę. 
22 lutego 2020 roku punktualnie o godzinie 10:00, w drugim terminie rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elektrochem” w Grudziądzu. 
W imieniu Zarządu ROD - Prezes Sławomir Wiśniewski, powitał przybyłych członków zwyczajnych Polskiego Związku Działkowców uprawnionych do udziału w zebraniu oraz przybyłych gości w osobach: Prezesa Okręgu Piotra Gadzikowskiego, Księgową OFK Małgorzatę Jasińską, obsługującego walne zebranie z ramienia okręgu Krzysztofa Widerkiewicz. Następnie zaproponował na Przewodniczącego Walnego Zebrania – Elżbietę Tryjankowską – Krasińską, wszyscy jednogłośnie wybrali prowadzącą zebranie, która przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. 
Prezes Okręgu Piotr Gadzikowski, przedstawił zebranym główny cel spotkania, bo to walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze miało szczególny charakter, ponieważ w tym dniu nastąpiło oficjalne połączenie dwóch ogrodów „Wrzos” dotychczas liczącego 48 działek i „Elektrochem” liczącego 43 działki. 
Przedstawione zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2019. Komisje Rewizyjne przedstawiły sprawozdania z badania sprawozdań finansowych. Dokonano wyboru nowych władz ogrodu oraz komisji rewizyjnej. W skład zarządu weszli przedstawiciele obu połączonych ogrodów. Plan pracy na rok 2020 oraz preliminarz finansowy na 2020 rok dla połączonych już ogrodów przedstawiły wybrany jednomyślnie Prezes Sławomir Wiśniewski. W wyniku połączenia Rodzinny Ogród Działkowy będzie nosił nazwę „Elektrochem”, jednak nazwa może zostać zmieniona, zaproponowano konkurs na nazwę ogrodu. Podjęto kluczowe uchwały , dla sprawnego funkcjonowania ogrodu. Obecnie stoi przed nami ważne zadanie, od dziś wspólnie będziemy tworzyć i przekształcać nasz rodzinny ogród, współpraca, wymiana wiedzy i doświadczenia, szeroko pojęta integracja. Każdy może dołączyć do naszej ekipy i ciekawie spędzić czas w powstającym „nowym” ogrodzie, jednocześnie zyskując wiedzę oraz poznając się nawzajem.
 
 
Tekst i foto: Małgorzata Jasińska 

 

 

 

 

 

Facebook