• Slider 15

Okręgowa Rada

Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1. Piotr Gadzikowski Prezes
2. Leszek Konefał Pierwszy Wiceprezes
3. Mieczysław Chrapiński Wiceprezes
4. Andrzej Ciechomski Wiceprezes
5. Mirosław Piechocki Sekretarz
6. Teresa Podlas-Kozłowska Skarbnik
7. Andrzej Boruszkowski Członek 
8. Stanisław Mrówczyński Członek
9. Danuta Karczewska Członek
10. Czesław Kozikowski Członek
11. Piotr Kociucki Członek
12. Andrzej Białuski Członek
13. Edward Lange Członek
14. Stanisław Rusowicz Członek
15. Andrzej Panek Członek
16. Jolanta Słupkowska Członek
17. Zenon Witkowski Członek
18. Małgorzata Jasińska Członek
19. Stefan Dichting Członek
20. Tadeusz Szyszkowski Członek
21. Janusz Banaszewski Członek
22. Maria Danes Członek
23. Waldemar Lewandowski Członek
24. Stefan Bronowski Członek
25. Franciszek Przybylski Członek
26. Janusz Krzyżanowski Członek
27. Ryszard Jaskuła Członek