• Slider 15

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1. Janusz Pączkowski Przewodniczący
2. Andrzej Kiliński Pierwszy Zastępca
3. Grażyna Sieradzka-Kaźmierczak Zastępca
4. Barbara Ostrowska Sekretarz
5. Bogumiła Cipkowska Członek
6. Ewa Frąckowska Członek
7. Ewa Czyżewska Członek 
8. Ewa Lipińska Członek
9. Ewa Rybacka Członek
10. Paweł Majewski Członek
11. Ewa Koprowska Członek