Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Ogród na miarę XXI wieku - tylko z programem DGCS PZD System

2018-11-07 13:02

Program DGCS PZD System to program dedykowany dla rodzinnych ogrodów działkowych. Został wyprodukowany przez firmę DGCS jako program modułowy dedykowany wyłącznie na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. Założenia systemowe do powyższego programu były szeroko konsultowane w całym środowisku naszego stowarzyszenia ogrodowego. Natomiast nad całością czuwał Krajowy Zarząd PZD wraz z powołaną Radą Programową oraz prawnikami Jednostki Krajowej. Ci ostatni czuwali nad zapewnieniem przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego w tym także wymogów RODO. Po konsultacjach i zbudowaniu systemu nastał czas zweryfikowania jego działania z podziałem na poszczególne moduły przez wytypowane rodzinne ogrody działkowe w pilotażu, który zakończył się pełnym sukcesem. Nie bez znaczenia ma tu bezsporny fakt, że program DGCS PZD System przygotowywany był przez osoby od wielu lat związane z ogrodami działkowymi, dzięki czemu udało się zbudować wyśmienity program do kompleksowego prowadzenia ogrodu.

Zakupienie programu dla naszego ogrodu, to nowe perspektywy i znak postępującego czasu. Program DGCS PZD System ułatwia pracę zarządu rod, który pozyskuje w ten sposób wszechstronne narzędzie do administrowania danymi, dokumentami statutowymi i finansami ogrodu. Jednak by móc się cieszyć z tego narzędzia potrzebujemy pewnych zabiegów poprzedzających. Do podstawowych należy nabycie laptopa, może być i stacjonarny komputer, jednakże z tym drugim będzie problem jeśli chodzi o mobilne utrudnienia przetransportowania z biura zarządu chociażby na okres jesienno-zimowy. Drugim nazwijmy to mankamentem jest konieczność wprowadzenia do bazy danych osobowych działkowców, danych ogrodu i poszczególnych działek. Określenie mankament należy oczywiście postrzegać jako ironię. Na podstawie własnych doświadczeń z procedurą wprowadzania danych do systemu, pragnę stwierdzić, że pozwoliła ona na generalne uporządkowanie wielu spraw, gdyż była to możliwość zweryfikowania wiadomości. Wprowadzenie danych, wdrożenie do funkcjonowania - to wszystko trzeba zrealizować aby program spełniał bezbłędnie swoje zadanie.

 

Rok 2017, a dokładniej jego koniec był dla członków zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” w Grudziądzu najtrudniejszy, gdyż poznanie podstawowych modułów programu oraz poprawne wprowadzenie danych budziło szereg niepewności, jak choćby ciągłe pytanie – „czy czegoś nie zepsujemy?”, „czy damy radę opanować program z tak ogromnymi możliwościami” itp. Szybko okazało się, że w myśl staropolskiego porzekadła – „strach ma wielkie oczy” i „nie taki diabeł straszny jak go malują” – program jest intuicyjną konstrukcję, a jedynym wymogiem jest przestrzeganie pewnych zasad. Przeniesienie danych personalnych z teczek działek, które nie zawsze zawierały komplet danych, było przy okazji możliwością wyeliminowania błędnych danych i uzupełnienia o konieczne.

Potknięć i problemów nie dało się uniknąć, ale dzięki determinacji, szkoleniom prowadzonym przez Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski Polskiego Związku Działkowców udało się wprowadzić podstawowe dane do programu.

 

Rok 2018 i nasz nowy niezapominajkowy program DGCS PZD System, to nowe nawyki i zmiana przyzwyczajeń. Wprowadzone dane są bardzo czytelne, nie dają sobą manipulować, a co najważniejsze jedno klikniecie pozwala uzyskać informacje, które kiedyś wymagały wertowania teczek, kartotek oraz innych rejestrów prowadzonych przez zarząd ogrodu. Dzięki nowemu programowi można w łatwy sposób zapoznać się z podstawowymi danymi o ROD np. powierzchnią poszczególnych działek, wyłączeniem z opłat, zmianami użytkowników. Bardzo szybko można sprawdzić kiedy i jakie odznaczenie otrzymał działkowiec, wprowadzić adres email, numer telefonu, czy wypełnić obowiązujące od 25 maja 2018 roku dokumenty zgodne z wymogami RODO. W bieżącym roku nasi działkowcy otrzymali czytelne noty obciążeniowe z opłatami uchwalonymi na walnym zebraniu, z terminem płatności, numerem konta bankowego. Niektórzy pocztą elektroniczną, gdy złożyli stosowną zgodę, inni tradycyjnie papierowo, to również pozwoliło na eliminację błędów, które pojawiły się w metrach działek lub wyliczeniach opłat. Czasami konieczna była wizyta na poszczególnych działkach celem wyjaśnienia, ale wyrozumiałość i cierpliwość oraz uśmiech pozwalała rozwiązać problemy.

Moduł Ogrody Działkowe, Wprowadzanie dokumentów kasowych – Kasa ogrodu stała się skomputeryzowana, opłacanie odbywa się szybciej i sprawniej. Wprowadzone wpłaty - dokumenty KP oraz faktury zakupowe wprowadzone przez dokument KW, automatycznie tworzą raport kasowy. Wyciągi bankowe- jest możliwość współpracy z systemem bankowym w zakresie importu wyciągów bankowych w naszym ogrodzie wprowadzone są ręcznie, nie posiadamy bankowości elektronicznej. W programie, każda pozycja wyciągu bankowego lub raportu kasowego, traktowana jest w pewnym stopniu jako niezależny dokument. Zdecydowanie poprawia to jakość pracy księgowej w zakresie dekretowania, komfort księgowania oraz przejrzystość zapisów. Możliwość automatycznego rozliczenia dokonywanej wpłaty, łatwe rozliczanie odczytów energii elektrycznej oraz odczytów wody, wszystko to daje przejrzysty obraz i łatwy dostęp i kontrolę ewentualnego zadłużenia działkowców, na podstawie których można wystawić noty obciążeniowe dla działkowców, noty odsetkowe, czy wezwania do zapłaty. Upoważnieni członkowie zarządu mają dostęp do wybranych modułów programu.

Moduł Środki Trwałe pozwala wprowadzić rzeczowe aktywa trwałe ogrodu, tj. nieruchomości , budynki, domy działkowca, biura oraz wyposażenie ogrodu. Można również wprowadzić do ewidencji posiadane urządzenia, sprzęty. Program automatyczne dokonuje odpisów i aktualizacji wartości środków trwałych . Zakup lub przyjęcie środka trwałego po montażu lub budowie lub zwiększenie wartości na skutek aktualizacji ich wyceny daje zarządom obraz składników majątkowych sklasyfikowanych zgodnie z KŚT.

Moduł Kadry i Płace pozwala na prowadzenie kompletnej dokumentacji kadrowo-płacowej, a także wspomaga prowadzenie ewidencji czasu pracy i płac, wyposażony jest w system podpowiedzi i przypomnień, które ułatwią pracę. Moduł ten przystosowany jest w pełni do zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych, umożliwia eksport formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych do programu Płatnik, obliczanie płac z tytułu umów o pracę i umów zlecenia, umów o dzieło. Moduł Kadry i Płace charakteryzuje się przede wszystkim: prostą obsługą, przejrzystością informacji, możliwością szybkiego dostosowywania się do zmieniających się przepisów.

Pozostałe moduły nie we wszystkich ogrodach będą wykorzystywane, ale powstanie programu DGCS PZD System jako nowoczesnego narzędzia na miarę wchodzących zmian i postępu jaki wymuszają na Jednostce Krajowej oraz na ogrodach działkowych, takie jednostki jak ZUS czy Urzędy Skarbowe.

Zachęcam Rodzinne Ogrody Działkowe do korzystania z dobrodziejstw i z dogodnych rozwiązań jakie zawiera program. Chcesz aby wszystkie działania zarówno finansowe jak i statutowe były poprawne, zgodne z prawem, pracuj na programie DGCS PZD System!

 

Mgr Małgorzata Jasińska – prezes ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu

 

 

 

 

 

 

 

Facebook