Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Odpowiedź na słowa rzecznika prasowego Prezydenta Łodzi w zakresie zainteresowania samorządów rozwojem ROD.

2018-01-05 21:27

Na portalu bankier.pl ukazał się artykuł pt.: „Kolejki chętnych po ogródki działkowe. 4,6 tys. ROD to za mało ?”, w którym m.in. przywołane zostały słowa Prezesa PZD o braku zainteresowania niektórych samorządów rozwojem ROD, oraz odpowiedź rzecznika prasowego Prezydenta Łodzi, w którym stwierdził, iż „taki zarzut jest dla niego niezrozumiały i trudno mu go komentować, ponieważ w słowach Prezesa PZD brak jakiejkolwiek argumentacji”.

Wystąpienie Prezesa PZD na Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Delegatów dotyczące rozwoju ROD, uwypukliło narastający problem, jakim jest zbyt mała ilość ogrodów działkowych w wielu miastach, z uwagi na zapotrzebowanie społeczeństwa, oraz wskazanie możliwości i zasadności rozwiązania tej kwestii poprzez budowanie nowych oraz powiększanie i modernizację obecnie istniejących ROD, w zależności od potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem zapotrzebowania mieszkańców poszczególnych miejscowości. Powyższy temat był omawiany w oparciu o szereg badań i analiz przeprowadzonych w Związku, a także informacji napływających z okręgów.

Związek przypatrywał się także stosunkom samorządów do rodzinnych ogrodów działkowych, gdyż zdaje sobie doskonale sprawę, iż bez ich poparcia realizacja programu nie będzie możliwa. Wnioski w tym zakresie oparte były również na dotychczasowej współpracy z samorządami.

W przypadku miasta Łódź, polityka władz nie jest zbyt przyjazna PZD i rodzinnym ogrodom działkowym. Mogą o tym świadczyć następujące argumenty:

  • Forsowany przez miasto projekt „plaży miejskiej” na terenie, na którym obecnie funkcjonuje część ROD „Księży Młyn”. Jest to największy w Łodzi ogród, który istnieje już od ponad 60 lat, a działki użytkuje w nim około 900 rodzin. Władze Łodzi w samym centrum miasta, przy bardzo ruchliwych ulicach przelotowych, między ulicami Przędzalnianą i Rydza-Śmigłego, która jest częścią ruchliwej drogi krajowej nr 14, postanowiły stworzyć mikroskopijną plażę miejską. Władze Łodzi mówią o przeniesieniu 125 działkowców na obrzeża Łodzi i rekompensacie dla działkowców. Jednak prawda jest taka, że miasto nie ma wolnych terenów, gdzie mogłoby przenieść działkowców. Zatem realizacja tego projektu pozbawi 125 działkowców ich własnego skrawka zieleni, o który dbają niekiedy od wielu lat.
  • Długotrwała procedura związana z uzyskaniem terenu zamiennego za zlikwidowane ROD w Łodzi. Ponad 80 działkowców z ROD im. Rogowicza w Łodzi już 7 lat czeka na teren zamienny za zlikwidowany pod budowę Al. Unii Lubelskiej cały ogród. Na tereny zamienne wciąż czekają także pozbawieni swoich działek pod trasę Górną działkowcy z częściowo zlikwidowanych dwóch ogrodów: ROD „Brzoskwinia” i ROD „Rekreacja” w Łodzi. W tych ogrodach łącznie zlikwidowano 101 działek. Ile jeszcze będą czekać ? Nadal nie wiadomo.
  • Regulacja stanów prawnych gruntów ROD położonych w Łodzi na podstawie art. 76 i 75 ustawy o ROD. W Łodzi funkcjonuje 56 ROD, których grunty są własnością Gminy Miasta Łódź i w stosunku do których OZ Łódzki PZD złożył wnioski z art. 76 i 75 ustawy o ROD. Łącznie wnioski dotyczą terenów o powierzchni 309,2512 ha, z czego Miasto wydało decyzje stwierdzające nabycie prawa użytkowania nieruchomości zajmowanej przez rodzinne ogrody działkowe w stosunku do 110,4719 ha. Ustawa o ROD weszła w życie 19 stycznia 2014 roku, zatem wynik 35 % zrealizowanych wniosków nie jest imponujący i nie przemawia za przychylnym nastawieniem do rodzinnych ogrodów działkowych. W porównaniu do innych miast, gdzie ustanowiono tytuł prawny na podstawie art. 76 i 75 ustawy o ROD do 70-80 % (np. we Wrocławiu – 88%), miasto Łódź wygląda po prostu blado.
  • Udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy na podstawie art. 17 ustawy o ROD. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku, w art. 17 dała bardzo ważną podstawę prawną, umożliwiającą ubieganie się o dotacje celowe z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD. Unormowania te nie pozostają tylko na papierze, gdyż widać zaangażowanie zarządów ROD i przychylność włodarzy gminnych, którzy przekazali pieniądze na inwestycje i remonty w ROD. W 2017 roku dotacje z budżetów gminnych otrzymało 247 ROD na łączną kwotę 2 730 857,00 złotych. Jak na tym tle wypada miasto Łódź ? Miasto przeznaczyło w 2017 roku łącznie 8 000 zł na dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych istniejących w Łodzi. Niewiele ponad 4 tys. zł. otrzymał ROD „Magnolia”. Pozostałe środki trafiły do ogrodu nie zrzeszonego w PZD. Zatem biorąc pod uwagę, iż w Łodzi funkcjonują 102 rodzinne ogrody działkowe, kwota ta nie jest zbyt wysoka - także w porównaniu z łączną kwotą przyznaną ogrodom w innych miastach w 
    2017 r.

Powyższe argumenty skłaniają do wysuwania wniosków o braku zainteresowania Miasta Łodzi rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, co oczywiście nie oznacza, że Związek nie chce tych relacji zmienić.  Jeśli tylko łódzcy włodarze chcą pokazać, że nie są negatywnie nastawieni do ogrodów działkowych, to Związek pozostaje otwarty na współpracę.

AR

 Wydział Gospodarki Gruntami

KR PZD

 

 

Facebook