Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Obrady 4. Prezydium OZ

Obrady 4. Prezydium OZ - Galeria 3

Prezes OZ R. Chodynicki, Wiceprezes OZ Cz. Kozikowski, Instruktor Ogrodnictwa B. Łubkowska

Prezes OZ R. Chodynicki, Wiceprezes OZ Cz. Kozikowski, Instruktor Ogrodnictwa B. Łubkowska

Prezes OZ Referujący porządek obrad

Prezes OZ Referujący porządek obrad

J. Piątek, J. Strzałkowski, R. Dorau, J. Pączkowski, R. Jędrzejewski

J. Piątek, J. Strzałkowski, R. Dorau, J. Pączkowski, R. Jędrzejewski

 

 

Porządek obrad 4 Prezydium

Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego PZD

w dniu 12 marca 2012 roku w Toruniu.

 

 

 1. Aktualna sytuacja społeczno-polityczna w Okregu Toruńsko-Włocławskim i w Polskim Związku Działkowców.
 2. Podjecie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania ROD "Moniuszko" we Włocławku.
 3. Wniosek Zarządu ROD "Społem" w Toruniu o udzielenie pożyczki w wysokości 4.000 zł.
 4. Przyjecie założeń do programu modernizacji działek w ROD.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktywności Okręgowego Zarządu w 2012 roku w realizacji zadań statutowych i programu Związku przyjętego na IX Zjeździe PZD
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ogrodowych instruktorów SSI.
 7. Podjecie stanowiska kierowanego do Pani Marszałek Sejmu w sprawie obrony ustawy o ROD.
 8. Sprawy różne:
 • sprawa działki nr 41 w ROD "Żuraw" w Toruniu,
 • przedstawienie wniosków pokontrolnych Okregowej Komisji Rewizyjnej,
 • wystapienie do Prezydenta Grudziadza w sprawie podziękowania za odmowę zameldowania na terenie ROD.

 

 

 

Prezes Okręgowego Zarządu

Toruńsko-Włocławskiego PZD

 

(-) Ryszard Chodynicki   

 

 

  

Obrady 4. Prezydium OZ - Galeria 4

Instr.ds.inwestycji-G. Kuczora, Skarbnik OZ-I. Zdrojewska, K. Michler, L. Konefał, L. Płocki

Instr.ds.inwestycji-G. Kuczora, Skarbnik OZ-I. Zdrojewska, K. Michler, L. Konefał, L. Płocki
  
 

Komentarze

Komentarz
Facebook