Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Obradowało Prezydium KR PZD

2018-02-12 09:18

W dniu 8 lutego br. Prezydium  KR PZD spotkało się na drugim w tym roku posiedzeniu, aby omówić najważniejsze bieżące sprawy i podjąć istotne funkcjonowania ogrodów i Związku decyzje zgodnie ze swoimi kompetencjami. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, a oprócz członków Prezydium KR wzięła w nim udział także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt.

Członkowie Prezydium KR podsumowali naradę prezesów OZ  i dyrektorów biur okręgów, która odbyła się w dniach 24-25 stycznia br. stwierdzając, że poruszonych zostało na niej wiele ważnych tematów, również nowych, które będą pociągały za sobą nowe obowiązki dla jednostek organizacyjnych Związku. Mowa tutaj przede wszystkim o nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz o Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Natomiast w nawiązaniu do omawianego na naradzie tematu kontroli w ogrodach, które zostały przeprowadzone w IV kwartale 2017 r., Prezydium KR zadecydowało o konieczności kontynuowania przeglądu funkcjonowania zarządów ROD podejmując uchwałę o przeprowadzeniu kontroli w ROD w I półroczu 2018 roku.

Na każdym posiedzeniu Prezydium KR udzielane są pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD, który przeznaczony jest m in. na finansowanie budowy i modernizacji infrastruktury w ROD. Na te cele właśnie udzielono pożyczek 3 ogrodom:  ROD „Kapuściska” w Bydgoszczy, ROD „Stare Ogrody” we Wrześni oraz  ROD im. Marii Konopnickiej w Wolsztynie. Przyznano również dotacje na naprawę zniszczeń w ogólnoogrodowej infrastrukturze z funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD 4 ogrodom  w których nastąpiły zniszczenia powstałe w wyniku klęsk: ROD „Wełna” w Romanowie (Okręg Łódzki), ROD „Nenufar” w Ostródzie i ROD „Białka w Białej Piskiej (Okręg Warmińsko-Mazurski) oraz ROD „Skarpa” w Murucinie (Okręg w Bydgoszczy).

Dokonało również w drodze uchwały skreślenia części jednego ogrodu zlikwidowanej na mocy specustawy drogowej. Ponadto dokonało skreśleń 3 ROD z Rejestru ROD w związku z ich wyodrębnieniem się na podstawie ustawy o ROD.

Prezydium KR rozpatrzyło 4 odwołania członków Związku od uchwał wydanych przez prezydia okręgowych zarządów. W dwóch przypadkach stwierdziło, że  organy Związku wydając zaskarżone decyzje działały zgodnie ze statutem, natomiast w dwóch innych - przekazało sprawy do ponownego rozpatrzenia przez prezydia OZ.            

Z uwagi na zbliżający się okres sprawozdawczy Prezydium podjęło uchwałę w spawie ustalenia powierzchni i liczby działek użytkowanych w ROD, stanowiących podstawę do przygotowania preliminarzy finansowych jednostek terenowych i jednostki krajowej PZD. Określiło również tematykę i termin XIX posiedzenia KR PZD, którą planuje się zwołać na dzień 15 marca 2018 roku.

Ponadto zdecydowano, że w związku z walnymi zebraniami sprawozdawczymi w ROD konieczne jest wydanie kolejnego numer „Zielonej Rzeczpospolitej”, aby poinformować członków PZD o działaniach jakie są podejmowane przez organy Związku na rzecz działkowców i ogrodów, problemach, z jakimi boryka się PZD i ROD oraz obowiązujących przepisach prawnych. Wiosenny numer  „Zielonej Rzeczpospolitej” zostanie dostarczony do każdego ogrodu w drugiej połowie marca br.

 

ZRS

Facebook