Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Obradowała Okręgowa Komisja Rewizyjna w Toruniu.

2021-05-31 14:24

W dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2021 roku o godz. 9:00 odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu, którego głównym celem było dokonanie kontroli bilansów ROD, preliminarzy finansowych, a także protokołów komisji rewizyjnych ROD.

Przybyłych członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej przywitała główna księgowa Okręgu – Maria Dąbrowska, która omówiła sytuację finansową w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, bieżące problemy, a także wpływ pandemii wirusa COVID – 19 na działalność ROD w 2020 roku.

Pierwszym, a zarazem najważniejszym punktem dzisiejszej narady było wnikliwa analiza bilansów ROD,  w jaki sposób zarządy ROD gospodarowały środkami finansowymi w 2020 roku. Zarządy ROD w sposób oszczędny i rozważny zarządzały finansami ogrodów biorąc pod uwagę sytuację związaną z pandemią. Niższe koszty  na Funduszu Oświatowym, spowodowane były tym, że w 2020 roku nie organizowano Dni Działkowca, konkursów ogrodowych, ani jubileuszy.

Na podstawie dokumentów sprawozdawczych Okręgowa Komisja Rewizyjna ponadto stwierdziła, że największym wydatkiem dla ogrodów był koszt wywozu śmieci. Przy ciągle podnoszonych cenach wywozu śmieci przez służby komunalne wzrastają opłaty dla działkowców.

Sprawdzone zostały również protokoły komisji rewizyjnych ROD, które obrazują funkcjonowanie tegoż organu w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz oceniły pracę  Zarządów ROD.

Ocenie poddane zostały preliminarze finansowe na Funduszach PZD na rok 2021. W preliminarzach dojrzeć można nadzieję związaną z powrotem funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych do normalności, bez zagrożenia pandemicznego, gdyż  w preliminarzach ujęto zwiększone koszty  organizacji  Dni Działkowca, jubileuszy, konkursów, czy też szkoleń z ogrodnictwa dla działkowców. Jednocześnie w porównaniu do lat ubiegłych zauważalnym jest ostrożne planowanie przez zarządy ROD wydatków na funkcjonowanie ROD. Ostrożność spowodowana jest niepewną sytuacją związaną z nadal panującą pandemią.

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Toruniu uznała działalność finansową w Rodzinnych Ogrodach Działkowych za rozważną, a także oszczędną. Nie dostrzeżono nadużyć ze strony zarządów ROD.

 

Oliwia Ciechomska - insp. ds. administracyjnych OZ PZD

Maria Dąbrowska - główna księgowa OZ PZD

Facebook