Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Obradowała Okręgowa Komisja Konkursowa.

2018-07-20 13:14

W dniu 18 lipca 2018 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji ds. oświaty, ogrodnictwa, ochrony środowiska i konkursów. W tygodniu poprzedzającym to spotkanie członkowie komisji wraz z instruktorem ds. ogrodnictwa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD zorganizowali i przeprowadzili konkursy na szczeblu okręgowym. W roku 2018 działkowcy, Zarządy ROD oraz dzieci mogli przystąpić do konkursów:

  1. Wzorowa działka rekreacyjna 2018 roku.
  2. Wzorowa działka produkcyjna 2018 roku.
  3. Rodzinny Ogród Działkowy roku 2018 – ogród z pełną infrastrukturą techniczną.
  4. Rodzinny Ogród Działkowy roku 2018 – ogród z niepełną infrastrukturą techniczną.
  5. Konkurs plastyczny pn. „EKO – działka”.

Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem, co miało wpływ na pracę wykonaną przez Okręgową Komisję. Wszyscy jej członkowie wraz z instruktorem okręgowym zostali zaangażowani do pracy przy ocenie działek, ogrodów i prac plastycznych zgłoszonych do konkursów. Dnia 18 lipca br. Na spotkaniu członkowie komisji dokonali podsumowania konkursów, oceny kart pracy członków komisji, wyłonili laureatów konkursów oraz przyznali nagrody zgodnie z preliminarzem finansowym Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD.

Obrady zakończyły się napisaniem i podpisaniem protokołów kończących pracę komisji. Jej członkowie zakończyli obrady typując laureatów, którzy zdaniem wszystkich obecnych zasłużyli na tytułu w 2018 roku.

 

 

 

Przygotowała:

mgr Blandyna Łubkowska

Instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu PZD

 

 

 

 

Facebook