Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Obradowała Krajowa Rada PZD

2017-06-30 08:09

W czwartek 29 czerwca 2017 r. odbyło się w Warszawie XIV posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu uczestniczyła Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Krajowa Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Działkowców za 2016 r. obejmujące rodzinne ogrody działkowe, jednostki terenowe i jednostkę krajową. Pozytywną opinię Krajowej Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego przedstawiła Przewodnicząca Maria Fojt. Krajowa Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w jednostkach organizacyjnych oraz na wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju przeznaczonych na inwestycje i remonty w ROD.

Krajowa Rada dokonała oceny tegorocznych walnych zebrań sprawozdawczych w ROD stwierdzając w przyjętej uchwale, że były one w większości dobrze przygotowane oraz dobrze przeprowadzone i wypełniły statutowe zadania. Krajowa Rada zwróciła uwagę na wyjątkowo duże znaczenie udziału w walnych zebraniach przedstawicieli okręgu, którzy informowali działkowców o aktualnej sytuacji Związku oraz czuwali nad zgodnością przebiegu walnego zebrania z obowiązującym prawem i interesem działkowców.

Oceniając realizację inwestycji i remontów w ROD w ub. roku Krajowa Rada w przyjętej uchwale stwierdziła iż mimo pracy, którą wkładają zarządy ROD i działkowcy w rozwój ogrodów działkowych, potrzeby inwestycyjne są w dalszym ciągu bardzo duże i przerastają możliwości samych działkowców. Ogrody mogą liczyć na pomoc z okręgowego i krajowego Funduszu Rozwoju ROD, a także z Funduszu Samopomocowego. Krajowa Rada stwierdziła ponadto, że należy zwiększyć aktywność w zakresie pozyskiwania nowych, zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w ROD.

W tym roku obchodzimy 120-lecie ogrodnictwa działkowego w Polsce. Z tej okazji Krajowa Rada ustanowiła Medal, którym będą uhonorowane osoby zasłużone dla rozwoju ogrodów działkowych.

Na poprzednim posiedzeniu (24 maja br.) Krajowa Rada powołała Komisję do spraw skarg, która natychmiast przystąpiła do pracy. Przewodniczący Komisji Jerzy Adamski poinformował Krajową Radę o dotychczasowych pracach Komisji, a także o wnioskach, jakie nasuwają się, gdy analizuje się poszczególne sprawy zgłaszane do Krajowej Rady.

Ponadto Krajowa Rada nadała sztandar rodzinnym ogrodom działkowym w Świnoujściu oraz ROD „Nasza Przyszłość” w Radzionkowie, a także zarejestrowała zmiany w regulaminie OZ Mazowieckiego PZD.

MP

 

Facebook