Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Obradowała Komisja ds. Oświaty Ogrodniczej Jednostki Krajowej PZD

2018-04-29 08:55

Dnia 25 kwietnia 2018 r. obradowała Komisja ds. Oświaty Ogrodniczej w składzie: Edward Galus (Przewodniczący) – OZ Świętokrzyski oraz członkowie Teresa Strzelec – OZ w Opolu, Barbara Kokot – OZ w Bydgoszczy, Krzysztof Podlewski OZ Mazowiecki i Piotr Wilms – OZ w Gorzowie Wielkopolskim. W spotkaniu wzięła również udział mgr inż. Małgorzata Wójcik, instruktor ds. ogrodniczych JK PZD.

Komisja pracowała nad programem narady instruktorów etatowych ds. ogrodniczych, która planowana jest na miesiąc maj. Zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności oświaty ogrodniczej z Okręgów PZD za 2017 rok i z planami pracy z zakresu działalności ogrodniczej okręgów na 2018 r.

Z materiałów przesłanych przez Okręgi PZD wynika, że wszystkie OZ organizują regularnie szkolenia dla nowych działkowców. Na szkoleniach kandydaci na działkowców informowani są o przepisach obowiązujących w PZD, na terenach ROD-ów i działek oraz o tym, w jaki sposób, zgodnie z Regulaminem ROD, uprawiać rośliny i gospodarować użytkowanym terenem. W zakres działalności oświatowej okręgów wchodzi również organizowanie otwartych wykładów dla wszystkich działkowców, organizowanie pokazów cięcia drzew i krzewów owocowych, a także szkoleń i narad dla Społecznej Służby Instruktorskiej. Instruktorzy ds. ogrodniczych w okręgach przygotowują też porady ogrodnicze, które publikowane są na stronach internetowych okręgów oraz prowadzą dyżury telefoniczne dla działkowców. W związku z potrzebą modernizacji i rozwoju ogrodów w okręgach prowadzone są systematycznie przeglądy ROD. Wyniki przeglądów to podstawa do opracowania wytycznych, które realizowane są przez zarządy ROD i działkowców.

Działalność oświatowa okręgów PZD w roku 2018 r. to przede wszystkim organizowanie szkoleń dla nowych działkowców, których z roku na rok przybywa. Szkolenia odbywają się na terenie wszystkich 26-ciu okręgów PZD. Należy podkreślić, że wszystkie szkolenia i wykłady dla działkowców są bezpłatne. Prowadzą je wykształceni instruktorzy ds. ogrodniczych z okręgów i wykładowcy wyższych uczelni o profilu ogrodniczym lub rolniczym. Wsparciem dla osób, które nie miały doświadczenia w uprawie działki są również instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej, którzy działają na terenach ROD-ów i chętnie udzielają porad ogrodniczych, organizują pokazy cięcia i instruktaże. Instruktorzy SSI, którzy stale współpracują z OZ wciąż podnoszą swoje kwalifikacje.

Rodzinne ogrody działkowe, stanowiące oazy zieleni w miastach to cenne tereny pod względem przyrodniczym, charakteryzujące się dużą bioróżnorodnością. Dlatego celem szkoleń, wykładów, pokazów i instruktaży jest nie tylko szerzenie wiedzy z zakresu projektowania działki i pielęgnacji roślin, ale także promowanie ekologicznych sposobów uprawy dla dobra działkowców i całego społeczeństwa.

Ważnym punktem obrad Komisji było zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez specjalistów i omówienie schematu nowego programu szkoleń dla kandydatów na działkowców. Komisja jest zdania, że najważniejszym punktem programu szkoleń są przepisy obowiązujące w PZD, ustawa o ROD, prawa i obowiązki działkowców oraz Regulamin ROD. Podczas obrad członkowie Komisji analizowali przygotowane przez specjalistów konspekty wykładów na tematy z zakresu ogrodnictwa, uprawy roślin i nawożenia gleby. Na ich podstawie przygotowała projekt nowego programu szkoleń, który zostanie przedstawiony instruktorom ds. ogrodniczych OZ PZD podczas narady.

 

mgr inż. Małgorzata Wójcik

Instruktor ds. ogrodniczych

Jednostki Krajowej PZD

 

 

 

 

 

Facebook