Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Obradował Krajowy Zarząd PZD

2021-02-19 14:38

Na 18 lutego br. Prezes PZD zwołał kolejne posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Głównym tematem przeprowadzonego w formie zdalnej posiedzenia była pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna w Polsce.  Prezes PZD zwrócił uwagę na pesymistyczne informacje, jakie pojawiają się w mediach na temat rozwoju pandemii, które są efektem złagodzenia niektórych obostrzeń oraz zachowań społeczeństwa.  Zwiększająca się w znacznym tempie liczba zachorowań daje się również zauważyć wśród aktywu PZD oraz wśród pracowników biur. Prezes PZD przypomniał, że Krajowy Zarząd PZD w celu zabezpieczenia pracy i funkcjonowania organów PZD oraz pracowników PZD podjął już kilka uchwał, które zostały wdrożone przez jednostki organizacyjne Związku. Jednak należy przypominać wszystkim osobom zaangażowanym w prowadzenie spraw PZD o przestrzeganiu reguł służących ograniczeniu ryzyka zakażeń.

Krajowy Zarząd PZD uznał, że bardzo ważnym jest, aby swojej bieżącej działalności jednostki PZD uwzględniały strukturę wiekową środowiska działkowców, zwłaszcza w obliczu ryzyka zaistnienia tzw. trzeciej fali zachorowań. Optymizmem napawa postępujący stopniowo rozwój programu szczepień, który daje dziś realną szansę na normalizację. Jednak do tego czasu, należy zadbać, by starając się utrzymać ciągłość działania PZD i odpowiedniego poziomu obsługi spraw ROD, czynić to w sposób minimalizujący ryzyko dla osób pracujących na rzecz działkowców – działaczy organów i pracowników zatrudnionych w jednostkach PZD.

Kolejny temat podejmowany przez Krajowy Zarząd dotyczył rozpatrzenia wniosku OZ Śląskiego w sprawie uregulowania sytuacji prawnej gruntu ROD „Armak” w Sosnowcu. Członkowie Krajowego Zarządu, którzy przed posiedzeniem otrzymali dokumenty obrazujące sytuację w ROD, dyskutowali nad znalezieniem rozwiązania trudnej sytuacji tego ROD i w rezultacie Krajowy Zarząd PZD rekomendował do wdrożenia konkretne decyzje i działania. 

Drugim ROD, którego sprawę na tym posiedzeniu analizował Krajowy Zarząd PZD było ROD „Bemowo II” w Warszawie. W tej sprawie KZ PZD również ustalił dalsze niezbędne działania, które zawarł w podjętych uchwałach.

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył wnioski OZ w Zielonej Górze i Śląskiego o dotacje. Jedną z wnioskowanych dotacji przyznał z Funduszu Rozwoju  ROD „Jaśmin” w Lubsku na wykonanie przyłącza wodnego. Druga dotacja została przyznana z Funduszu przeznaczonego na usuwanie klęsk żywiołowych w ROD Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Gwarek” w Czeladzi, w którym w czasie nadmiarowych opadów zniszczeniu uległa siec elektromagnetyczna.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się również z informacją na temat funkcjonowania biur okręgów PZD w ostatnich 3 tygodniach w związku ze stanem epidemii. Temat ten jest omawiany na każdym posiedzeniu KZ PZD, by na bieżąco organ mógł reagować na pojawiające się problemy w funkcjonowaniu biur Okręgów. Większość biur pracuje stacjonarnie, niektóre w sposób hybrydowy zapewniając pracownikom i działaczom bezpieczne warunki sanitarne.

Na koniec posiedzenia Krajowy Zarząd PZD przyznał 4 odznaki „Za Zasługi dla PZD” oraz 11 złotych odznak  „Zasłużonego Działkowca”, o nadanie których wystąpiły okręgi w Gorzowie Wlkp,.Koszalinie, Podlaski, w Poznaniu i Toruńsko-Włocławski. 

ZRS

Facebook