Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Obradował Krajowy Zarząd PZD

2021-11-26 13:34

W dniu 25 listopada br. Krajowy Zarząd PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego spotkał się na posiedzeniu on-line. W posiedzeniu uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Krajowy Zarząd PZD analizował przekazane przez Okręgi PZD propozycje w sprawie wysokości składki członkowskiej i partycypacji na rok 2022 uwzględniając sytuację finansową OZ i KR, ale także rosnącą inflację w kraju.  KZ po dyskusji przyjął propozycje obu opłat, które zostaną przedłożone do decyzji Krajowej Rady PZD na najbliższym posiedzeniu planowanym na dzień 9 grudnia br.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się informacją na temat ROD, w których nie odbyło się walne zebranie (konferencje delegatów) w 2021 roku. Opracowane na podstawie informacji z okręgów dane wskazały, że zebrania nie odbyły się 185 ROD. W tej sytuacji Krajowy Zarząd PZD uznał, że niezbędne jest poznanie przyczyn takiego stanu w każdym ROD i podjęcie adekwatnych do tych ustaleń decyzji. Postanowienia zawarł w uchwale nr 372/2021 w sprawie wytycznych dla jednostek i organów w PZD w zakresie działań wobec ROD, w których w 2021 r. zaniechano odbycia walnego zebrania lub konferencji delegatów ROD.

Kolejnym tematem była nowelizacja uchwały nr 153/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawianej corocznie działkowcom. Krajowy Zarząd PZD po przedstawieniu wyników konsultacji z księgowymi PZD oraz Biurem Prawnym PZD wprowadził nowy wzór Informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD za poprzedni rok, o której mowa w art. 33 ust. 3 i 4 ustawy o ROD. Zmiana ta ma ułatwić przygotowywanie tej informacji zarządom ROD, do czego są zobowiązane wskazanymi powyżej przepisami ustawy o ROD oraz generowanie jej z programu DGCS PZD System.

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył odwołanie od uchwały OZ Podkarpackiego w sprawie ROD „Solidarność” w Mielcu i zdecydował o uchyleniu zaskarżonej uchwały.

Na wniosek OZ Śląskiego Krajowy Zarząd PZD dokonał zmiany w Rejestrze ROD statusu ROD „Dobra Myśl” w Katowicach z czasowego na stały. Ponadto zgodnie ze swoimi kompetencjami statutowymi Krajowy Zarząd PZD wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD odnośnie ROD „Ubezpieczeniowiec” w Poznaniu oraz  w związku z likwidacją części ROD „Wolność” w Bielawie (Okręg Sudecki PZD). Krajowy Zarząd PZD przyznał także dotacje na inwestycje i remonty z Funduszu Rozwoju KR PZD dla ROD Stokrotka w Jarocinie (Okręg w Kaliszu) oraz z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD dla ogrodu „Nowalijka 3” w Krakowie. Krajowy Zarząd PZD przyznał również pożyczkę z Funduszu Samopomocowego ROD „Jedność” w Pile na wykonanie monitoringu w ROD, ROD „Mieszko” w Rzeszowie na dokończenie budowy Domu Działkowca oraz ROD „Słonecznik” w Krakowie na wykonanie sieci wodociągowej w ROD.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z ocenami funkcjonowania i wdrażania programu DGCS PZD System. Propozycje te zostaną wykorzystane we współpracy z firmą DGCS z Kalisza.

ZRS

Facebook