Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Obradował Krajowy Zarząd PZD

2021-05-21 14:18

W dniu 20 maja 2021 roku Krajowy Zarząd PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego obradował na kolejnym posiedzeniu on-line.


Krajowy Zarząd PZD zajął się tematem funkcjonowania biur Okręgów PZD w pierwszych 4 miesiącach tego roku. Był to okres, w którym w celu ochrony zdrowia pracowników, członków aktywu, działkowców oraz zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania pracy jednostek organizacyjnych w stanie epidemii obowiązywały wprowadzone przez Krajowy Zarząd PZD rozwiązania prawne umożliwiające dostosowanie pracy biur do stanu zagrożenia. Mimo to większość biur okręgów pracowała stacjonarnie, a niektóre w sposób hybrydowy. Krajowy Zarząd PZD na podstawie podsumowania informacji uzyskanych z okręgów, jak również z uwagi na poprawiającą się sytuację epidemiologiczną, luzowanie obostrzeń przez rząd, coraz większą liczbę zaszczepionych pracowników oraz potrzeby działkowców i zarządów ROD przywrócił tradycyjny system pracy biur Okręgów od 24 maja br.

Krajowy Zarząd PZD analizował bardzo ważne dla Związku zagadnienie - możliwości organizacji walnych zebrań w ROD. R. pr. Tomasz Terlecki przedstawił opinię prawną na ten temat w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ogólnych. Wynikało z niej, że mimo iż rząd nieco poluzował obostrzenia, w większości ROD przepisy powszechnie obowiązujące faktycznie wykluczają możliwość odbycia walnych zebrań (konferencji delegatów). W tej sprawie Krajowy Zarząd PZD przyjął i opublikował na stronie internetowej PZD Komunikat w sprawie możliwości organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w świetle aktualnych restrykcji epidemicznych.

Na posiedzeniu przedyskutowano temat najważniejszych zadań dla Związku i Okręgowych Zarządów PZD w tym roku. Uznano, że niewątpliwie priorytetowym zadaniem jest doprowadzenie do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD, jak tylko nastąpi dalsze złagodzenie obostrzeń. Za bardzo ważny uznano także powrót do aktywnych kontaktów z zarządami ROD, wizyty w ROD, pomoc zarządom ROD na miejscu w ogrodach, a także konieczność systematycznego szkolenia nowych działkowców oraz członków organów ROD. W tej sprawie na kolejnym posiedzeniu zostanie podjęta uchwała.

Krajowy Zarząd PZD przyjął sprawozdania finansowe za 2020 r. i preliminarze finansowe na 2021 r. Okręgów PZD: w Gorzowie Wlkp. i Małopolskiego. Sprawozdania zbadane zostały pod kątem prawidłowości i zgodności z ustawą o rachunkowości oraz przepisami związkowymi przez właściwe organy PZD oraz zweryfikowane przez Wydział Finansowo-Księgowy JK PZD. Mirosława Marks Główna Księgowa JK PZD szczegółowo przedstawiła sprawozdania i preliminarze.

Krajowy Zarząd PZD podjął również decyzje w sprawach częściowych likwidacji ROD „Stokrotka” we Włoszczowie (Okręg Świętokrzyski), ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu (Okręg Sudecki), ROD „Swoboda” w Nowym Mieście Lubawskim (Okręg Warmińsko-Mazurski). Ponadto Krajowy Zarząd ustanowił prawo PZD do nieruchomości stanowiącej teren zamienny, na którym został odtworzony ROD „Zjednoczeni” w Poznaniu. KZ PZD udzielił pożyczki z Funduszu Samopomocowego ROD „Dębinka” w Poznaniu na doprowadzenie energii elektrycznej. Temat likwidacji i pożyczek zreferowany został przez Mariolę Kobylińską - kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami.

W ramach realizacji programu obchodów Jubileuszu 40-lecia PZD, Krajowy Zarząd PZD przyjął wzór Medalu z tej okazji, który będzie wręczany najbardziej zasłużonym działaczom związkowym oraz osobom spoza Związku zasłużonym dla naszego stowarzyszenia. KZ powołał również Komisję Konkursową do oceny prac nadesłanych na konkurs jubileuszowy pn: „40 lat Polskiego Związku Działowców – dziedzictwo i przyszłość”. Na podstawie oceny Komisji Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnie konkurs.

Oczekiwany przez organy Związku „Zbiór przepisów związkowych” ze stanem prawnym na dzień 1 czerwca 2021 roku w niedługim czasie zostanie wydrukowany i przekazany organom ogrodowym i okręgowym. W tej sprawie KZ PZD podjął uchwałę decydując o wielkości nakładu oraz pokryciu kosztów przez Jednostkę Krajową PZD.

 

Opracowała:
Zofia Rut-Skórzyńska
Wydz. Prezydialny JK PZD

Facebook