Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Obradował Krajowy Zarząd PZD

2021-01-29 09:59

W dniu 27 stycznia 2021 r. Krajowy Zarząd PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD obradował na kolejnym, 43 w tej kadencji posiedzeniu. Odkąd w kraju ogłoszono stan epidemii, a Krajowy Zarząd PZD musi na bieżąco podejmować bardzo ważne dla funkcjonowania ROD i Związku decyzje, posiedzenia odbywane są dzięki wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

27 stycznia 2021 r. KZ zapoznał się z informacją w sprawie propozycji i wniosków, które okręgowe zarządy PZD zgłosiły do nowelizacji ustawy śmieciowej. Krajowy Zarząd PZD przyjął również wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska przedstawiające propozycje PZD wynikające z doświadczeń i problemów z wywozem odpadów komunalnych z ROD. Pismo to niezwłocznie zostało złożone w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Krajowy Zarząd ustalił powierzchnię i liczbę działek użytkowanych w ROD stanowiących podstawę do przygotowania preliminarzy finansowych jednostek terenowych i jednostki krajowej na rok 2021 przyjmując stosowną uchwałę

Na posiedzeniu omówiony został temat wykorzystania domów działkowca w ROD. Problem, którym zajął się KZ dotyczył kosztów utrzymania tych domów działkowca, które były podnajmowane i z uwagi na zdecydowane decyzje organów krajowych Związku, zaprzestały tej działalności. Krajowy Zarząd uzgodnił dalsze działania, jakie okręgowe zarządy ROD i zarządy ROD powinny podejmować w tym zakresie.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z sytuacją i podjął uchwały sprawie likwidacji części ROD i regulacji prawnych gruntów ROD. Uchwały dotyczyły ROD „Jutrzenka” w Boguszowie Gorcach, ROD „Zielona Dolina” w Nowej Rudzie, ROD „Pod Słonecznikiem” w Wyrzysku, ROD „Malwa” w Pleszewie, ROD „Papiernik” w Krapkowicach. Krajowy Zarząd PZD przyznał również dotacje: ze środków Funduszu Rozwoju ROD „Malwa” w Lipnie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa siedziby Zarządu ROD oraz ze środków Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ROD „Lotos” w Nowej Soli, który został częściowo zalany przez Odrę. Dodatkowo Zarządowi ROD „Malwa” w Lipnie Krajowy Zarząd PZD przyznał pożyczkę z Funduszu Samopomocowego, która pozwoli sfinansować budowę siedziby Zarządu ROD.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się również z informacją na temat funkcjonowania biur okręgów PZD w ostatnich 3 tygodniach w związku ze stanem epidemii. Temat ten jest omawiany na każdym posiedzeniu KZ PZD, by na bieżąco organ mógł reagować na pojawiające się problemy i nowe obostrzenia ogólnokrajowe. Biura okręgów funkcjonują w sposób nieprzerwany. Większość biur pracuje stacjonarnie, niektóre w sposób hybrydowy zapewniając pracownikom i działaczom bezpieczne warunki sanitarne.

Krajowy Zarząd PZD przedyskutował temat pogarszającej się sytuacji epidemicznej związanej z pojawieniem się w Polsce mutacji koronawirusa i ustalił dalszą strategię działania, która zapewni działkowcom i pracownikom biur okręgów i jednostki krajowej, bezpieczeństwo.

Krajowy Zarząd PZD nieustannie pracuje nad tym, by każdy problem jaki dotyczy ROD i Związku był na bieżąco rozwiązywany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Obecnie trwają intensywne prace nad wytycznymi do walnych zebrań sprawozdawczych w 2021 roku, aby w najbliższym czasie zostały przyjęte przez Krajowy Zarząd i mogły być przekazane do ROD.

ZRS

Facebook