Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Obchody 30-lecia PZD w Chełmży

Obchody 30-lecia PZD w Chełmży - Galeria 3

  

1.Sala Mieszczańska Chełmżyńskiego Ratusza. Punktualnie o godz. 1300 do sali posiedzeń Rady Miejskiej Chełmży przybyli zaproszeni goście:
    Ryszard Chodynicki Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD
    Czesław Kozikowski Wiceprezes Okręgowego Zarządu Toruńsko- Włocławskiego PZD,
    Mirosław Graczyk Starosta Powiatu Toruńskiego Ziemskiego,
    Dariusz Meller Wicestarosta Powiatu Toruńskiego Ziemskiego,
    Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży,
    Janusz Kalinowski Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży,
    Działkowcy chełmżyńskich ogrodów.
2. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i wysłuchania hymnu Polskiego Związku Działkowców ZiZielona Rzeczpospolita
3. Z rolą PZD w historii chełmżyńskich ogrodów działkowych zapoznał Franciszek Kuczka. Oto jej fragment.
     Dla większości działkowców uchwalenie przez Sejm 6 maja 1981 r. ustawy „O Pracowniczych Ogrodach Działkowych” została prawie niezauważone. Powstanie Polskiego Związku Działkowców przeszło bez echa. Dopiero pierwsze inwestycje na ogrodach pokazały wagę tego wydarzenia. Na ogrodzie nr 3 wybudowano sieć wodociągową i energetyczną. Ogród nr 1, 2 i 4 także wzbogaciły się o sieć energetyczną, wodną oraz o stacje hydroforowe. Na ogrodzie nr 5 wybudowano linię energetyczną. Te wszystkie inwestycje zostały sfinansowane przez Urząd Miejski w Chełmży zgodnie z korzystną dla działkowców ustawą o Pracowniczych Ogrodach Działkowych. Po roku 1981 został wytworzony korzystny klimat dla zakładania nowych ogrodów. Powstały wtedy ogrody nr: 8, 9, 10, 11 dające możliwość cieszenia się działką aż 97 działkowiczom. Dzięki korzystnej ustawie ogrody te przed oddaniem użytkownikom zostały w pełni uzbrojone. Posiadały ogrodzenie, sieć wodo-ciągową i energetyczną oraz drogi dojazdowe. Działkowicze nie musieli rozwiązywać problemów infrastrukturalnych. Następ-stwem tego dzisiaj są one przykładem piękna i ładu, za co zalicza się je do najpiękniejszych w okręgu. Ponadto w struktury PZD weszły ogrody: CZSP, Urzędu Miasta Chełmży, Cukrowni Chełmża, które otrzymały kolejne numery: nr: 6, 7 i 12. Stało się to w następstwie dużych korzyści edukacyjnych, ochronnych i inwestycyjnych oraz kulturowych wynikających z przynależności do organizacji pod nazwą PZD. W ten sposób w połowie lat 80-tych liczba ogrodów w POD „Postęp’ wzrosła do 12, a ich powierzchnia osiągnęła blisko 44 ha. .......................”
4. Po zarysie historii ROD „Postęp” w 30 – leciu PZD głos zabrał Ryszard Chodynicki Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców w Toruniu.
      W swoim krótkim wystąpieniu Ryszard Chodynicki zwrócił uwagę na ogromne zalety wynikające z przynależności działkowców do PZD. Podkreślił funkcję obronną związku i jego edukacyjny charakter. Nie omieszkał wspomnieć o wsparciu finansowym, jakiego udziela okręg w realizacji inwestycji na ogrodach. Szczególnie mocno akcentował potrzebę walki o ustawę o ROD.
    Przypomniał także osiągnięcia chełmżyńskich ogrodów działkowych w dziejach ruchu działkowego Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD.
5.Wręczenie Odznak „Zasłużony Działkowiec”
   Wręczenia Odznak „Zasłużony Działkowiec” dokonał Prezes Okręgowego Zarządu T-W PZD w Toruniu Ryszard Chodynicki w asyście Czesława Kozikowskiego Wiceprezesa Zarządu Okręgu T-W PZD w Toruniu.
Na zdjęciu Ryszard Chodynicki wręcza Złotą Odznakę „Zasłużony Działkowiec” prezesowi ROD „OD NOWA” H. Szczepańskiemu.
6. Podziękowania dla Jerzego Czerwińskiego Burmistrza Miasta Chełmży od Eugeniusza Kondrackiego Prezesa Krajowej Rady PZD.
    Eugeniusz Kondracki został zaproszony na uroczyste obchody 30 – lecia Polskiego Związku Działkowców w Chełmży. Ze względu na pracę zawodową nie mógł w nich uczestniczyć. Dlatego za pośrednictwem Ryszarda Chodynic-kiego przesłał list z podziękowaniami za wzorową współpracę z chełmżyńskimi ogrodami dla burmistrza Chełmży. Uroczystego wręczenia dokonał Ryszard Chodynicki.
7. Eugeniusz Kondracki Prezes Krajowej Rady przyznał chełmżanom dyplomy za wybitne zasługi dla PZD.
Ryszard Chodynicki wręczył dyplomy 14 działkowcom.
8. Podziękowania od Prezesa Zarządu OkręguPolskiego Związku Działkowców dla chełmżan.
Prezes Ryszard Chodynicki wręczył podziękowania 17 dział-kowcom Chełmży za zaangażowanie w pracy na rzecz ogrodu.
9. Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży za troskę o wygląd miasta 5 prezesom ROD wręczył pamiątkowe statuetki, a 26 działkowiczom pamiątkowe dyplomy – wyrazy uznania.
10. Podziękowania od Starostów.
 
Starostowie Powiatu Toruńskiego Ziemskiego wręczyli wszystkim działkowcom w dowód wdzięczności pamiątkowe kubki z logiem lokalnych obchodów 30 – lecia PZD w Chełmży.
 
 
11. Wręczenie pamiątkowych medali.
Na zakończenie uroczystości Ryszard Chodynicki Prezes Zarządu Okręgu Toruńsko-Włocławskiego wręczył działkowcom i gościom pamiątkowe medale wybite z okazji 30 – lecia PZD i nadania sztandaru ROD Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD.
 
 
12. Zakończenie oficjalnej części uroczystości.
Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiło zgodnie z ceremoniałem wyprowadzenie pocztów sztandarowych.
13. Spotkanie przy kawie.
W trakcie jego trwania działkowcy dzielili się swoimi wrażeniami. Na ich twarzach widać było wzruszenie. W spontanicznych wypowiedziach podkreślali podniosłość uroczystości, jej rodzinny charakter i wysoki poziom organizacyjny. Sugerowali potrzebę organi-zacji podobnych uroczystości przynajmniej raz w roku.
Szczególnie bardzo dobrze oceniali poziom wykonania sztandarów. Zachowali wysoki poziom powagi podczas uroczystości.
 
 
 
Sprawozdanie przygotowali:
Franciszek Kuczka, Józef Strzałkowski

 

Obchody 30-lecia PZD w Chełmży - Galeria 4

 

Komentarze

Komentarz
Facebook